Lunchbijeenkomst met Joes en Manon - Social Design Studio

Joes + Manon is een Social Design Studio, bestaand uit het ontwerpersduo Joes en Manon.

In de praktijk blijkt dat bestaande structuren en beleid het moeilijk hebben om de meest dringende (sociale) uitdagingen van deze tijd te kraken (Murray et al., 2010). Zo hebben nieuwe technologieën en communicatiemid­delen geleid tot nieuwe sociale vor­men. Daarnaast moeten steeds meer mensen in verschillende contexten hun leven en idee van welzijn herontdekken door bijvoorbeeld:
1. economische crises
2. snel groeiende economieën (van traditione­le naar moderne socio-economie)
3. arme gebieden + milieurampen

Dit zijn uitdagingen voor de gehele maat­schappij, op elke schaal, van lokaal tot globaal. Traditionele structuren en topdown initiatie­ven kunnen dit niet meer oplossen: NGO’s/burgeninitiatieven/families/individuen en com­munities moeten actief participeren.
Wij geloven dat social design dit kan aanwak­keren en faciliteren door te werken op het snijvlak van lokaal & globaal, producent & gebruiker (co-design), wens/wil & behoefte.

Wat is social design? Social design is het ontwerpproces om sociale innovatie/impact te faciliteren/creëren. Met sociale innovatie bedoelen we nieuwe, concrete en praktische ideeën die zowel goed zijn voor de maatschappij (behoeftes vervullen) als de maatschappij aanzet tot doen/handelen (socia­le samenwerking/relaties creëren). Het zijn nieuwe ideeën die individuele behoeftes in lijn brengen met de behoeftes van de maatschappij en het milieu, om zo concrete stappen te zetten naar een duur­zamere wereld (ecologie van People Planet Profit). Deze nieuwe ideeën kunnen zowel perspectieven zijn als beleid, producten, diensten - het zijn middelen om de wereld en maatschappij te ervaren. Ze krijgen betekenis door de interactie die wij mensen met ze hebben.

We bewerkstelligen sociale innovatie door samen met organisaties en bedrijven waardevolle kansen/ producten te ontwikkelen die voor zowel de organisatie als de maatschappij relevant zijn. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de organisa­tie zich kan blijven ontwikkelen ten goede van de maatschappij én tegelijkertijd relevant blijft voor de toekomst.

Onze sociale innovaties hebben als doel mensen dichter bij een ander of de wereld te brengen. Wij diepen dit onderwerp graag met u uit op 16 mei. Tot dan?

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden