Rijn Vogelaar, de waan van het negativiteitsdenken

Op donderdag 18 oktober ontvangen wij ondernemer, bestsellerauteur en optimist Rijn Vogelaar. Bij hoge uitzondering is hij in de gelegenheid om ons op Sociëteit de Maas mee te nemen in zijn laatste inzichten en zijn inspiratie. Onze samenleving is doordrenkt van negativisme: de media brengen vooral slecht nieuws, het onderwijssysteem is gericht op het vermijden van onvoldoendes en werknemers krijgen vooral te horen wat ze niet goed doen. Met alle sociale en maatschappelijke gevolgen van dien. Negativiteitsdenken heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Het creëert politieke onrust en zorgt voor een afname in solidariteit, creativiteit en welzijn en dat terwijl we leven in de meest veilige en welvarende periode in de menselijk geschiedenis.

Hoe zijn we in deze negativiteitswaan terecht gekomen? Hoe kan het dat we massaal verblind zijn? De oorzaak moet gezocht worden in de beperkingen van het menselijke denken. Mensen hebben van nature een alarmerend brein dat neigt naar korte termijn denken, zelfoverschatting en met een gevoelige antenne voor gevaar. Historisch gezien was dit belangrijk om te overleven, maar in de moderne tijd zit dit ons steeds meer in de weg. Zeker nu de technologie voortraast en de consequenties van onze denkfouten steeds groter worden.

Innovatieve bewegingen binnen de journalistiek, onderwijs en bedrijfsleven wijzen de weg naar een nieuwe, meer constructieve manier van samenleven. Rijn Vogelaar neemt ons mee in hoe een ieder van ons, op het werk, in de samenleving en ook thuis hier aan kan bijdragen en het verschil kan maken. Deze bijeenkomst is een absolute must voor iedereen die geïnteresseerd is in verandering en vooruitgang. Verandering bij je zelf, in een team, in je organisatie en ook in de samenleving!

Rijn Vogelaar is geboren in 1969 in Steenbergen. Is schrijver, spreker en oprichter van de Superpromoter Academy. Tot mei 2013 was hij CEO (Chief Enthusiasm Officer) van het internationale onderzoeksbureau (Blauw Research). Zijn baan heeft hij toen opgegeven om zich te wijden aan de revolutie van enthousiasme. Een beweging die enthousiasme als leidraad neemt om personen, organisaties en de maatschappij in haar geheel, positief te veranderen volgens het principe van Flame, Flow, Flood. https://www.superpromoteracademy.com/nl/rijn-vogelaar/

Introducee
U bent van harte welkom op deze lunchbijeenkomst ook als u geen lid bent van de Maatschappij. U kunt zich dan aanmelden via onze website als introducee of u neemt contact op met onze voorzitter Peter Caljé (p.calje@stone-ba.nl of 06-12962926)

Aanmelding en deelname
Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Mocht dit niet lukken dan kan je via deze link een mail versturen.
Deelname € 22,50 p.p. UITSLUITEND over te maken naar IBAN NL54ABNA025.39.85.358 t.n.v. NMNH departement Rotterdam o.v.v. uw naam, datum bijeenkomst (en factuurnummer).
Bij eventuele annulering minder dan 3 dagen voor de bijeenkomst blijven de kosten van deelname verschuldigd!
Aangemeld maar toch verhinderd: Graag een mailbericht of een sms naar 06-26049064 Corinne Stoffels).

Kent u binnen uw netwerk partijen die in de sectoren ondernemerschap, onderwijs of openbaar bestuur opereren, dan zijn zij van harte uitgenodigd om kennis te maken met De Maatschappij. Gevraagd wordt deze uitnodiging te delen met geïnteresseerden, ook via Linkedin. Volg ons via Linkedin Companypage

Wij zien uit naar uw komst.
Mede namens bestuursleden Peter Paul, Eline, Bo, Shenaz, Charlotte, Mees

Peter Caljé,
Voorzitter

P.s. de novemberbijeenkomst zal op de 4e donderdag van de maand plaatsvinden op 22 november, gastspreker Geert van de Laar, Facilicom

Rijn Vogelaar

Rijn Vogelaar

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden