Gevolgen van de digitale economie voor de arbeidsmarkt

Geachte leden en genodigden,

Donderdag 16 maart komen we te spreken over een belangrijk en actueel onderwerp: de gevolgen van de transitie naar een digitale economie voor de arbeidsmarkt, de organisatie van werk en de arbeidsverhoudingen. Dit onderwerp raakt het hart van de activiteiten van de Maatschappij. Deze transitie heeft nu al een niet te onderschatten impact op ondernemerschap, onderwijs en overheid. Een impact die alleen maar groter zal worden.
We zijn daarom vereerd dat prof dr Romke van der Veen ons gesprek hierover kan inleiden. De heer Van der Veen hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en sinds 2012 is hij ook Kroonlid in de Raad van de Sociaal-Economische Raad. Onder zijn voorzitterschap is er -op verzoek van het Kabinet- een verkenning tot stand gekomen naar die digitale economie in de toekomst.

De heer Van der Veen zal de rode lijnen van de verkenning toelichten en laten zien hoe snel de veranderingen lopen. Hij zal stil staan bij de ver strekkende economische en sociale gevolgen. Daarbij komen digitale technologieën en technologieën die daaraan verwant zijn, zoals big data, artificiële intelligentie, 3D printen, cloud storage en cloud computing, the internet of things, lerende machines en (mobiele) robots aan bod.
Hoe nu deze veranderingen te beoordelen? Van der Veen zal daarbij drie lijnen volgen: kan een evenwichtige economische groei binnen het kader van een duurzame ontwikkeling worden bewerkstelligd; kan een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie worden bereikt; en kan een redelijke inkomensverdeling in de samenleving worden bewaard.

Aanleiding voor de agendering van dit onderwerp is de eerdere bespreking ervan onder leiding van Titia Siertsma, inmiddels oud voorzitter van UNETO-VNI en lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW. Duidelijk werd dat er onder een groot deel van de leden behoefte is aan verdieping van dit onderwerp. Het is goed om tijdens de bijeenkomst met de heer Van der Veen te bezien of wij als departement Den Haag de link kunnen maken naar onze eigen stad, zien wij kansen voor Den Haag, vinden we dat er onderwerpen zijn waarop meer moet worden gelet in Den Haag? Is daarbij ook een rol weggelegd voor ons departement?
Middels deze link kunt u het gehele rapport lezen waar prof. dr. Romke van der Veen over zal spreken.

Het bestuur van het departement Den Haag nodigt u en uw introducés ten zeerste uit om in deze bijeenkomst te participeren.

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de aanmeldbutton of door in te loggen via de website www.de-maatschappij.nl. Ook is het mogelijk een e-mail te zenden naar info@de-maatschappij.nl.
Locatie
Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV te Den Haag

Programma:
17.30 uur     Inloop
18.00 uur     Welkomstwoord door Hans van der Eerden
18.10 uur     Prof. dr. Romke van der Veen, inleiding en discussie
19.00 uur     Borrel
20.00 uur     Afsluiting

Met vriendelijke groet,

Bestuur departement 's-Gravenhage

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden