De nieuwe revolutionaire golf

Het verzet tegen de politieke elite voert hoogtij. Brexit, Trump, Le Pen en Wilders worden hiermee in verband gebracht. Als je de krant openslaat, is het populisme overal. Waar komt dit verzet tegen de politieke elite vandaan?

De afgelopen eeuwen is het niet eerder voorgekomen dat zoveel ingrijpende ontwikkelingen samenvielen en elkaar versterkten: nieuwe spanningen tussen Oost en West, vluchtelingenstromen, terrorisme, de financiële crisis en een nieuwe industriële revolutie die banen overbodig maakt. Waait dit allemaal weer vanzelf over of houdt de spanning aan?

Naar aanleiding van zijn uiterst actuele publicatie De nieuwe revolutionaire golf; waarom burgers zich van hun leiders afkeren zal prof. dr. Rob de Wijk op dinsdag 23 mei 2017 voor de leden van het Haagse en Leidse departement op deze vragen ingaan. De Wijk betwijfelt of populisten waar kunnen maken dat zij onze welvaart en veiligheid kunnen beschermen. Een nieuw soort leider zal de burger uit het dal moeten halen.
Rob de Wijk is directeur van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) en hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden.

Deze bijeenkomst organiseren het Departement ’s-Gravenhage en het Departement Leiden gezamenlijk. Daarnaast worden studenten van de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden attent gemaakt op deze bijeenkomst. Wij verwachten dan ook een levendige discussie na afloop.

Programma

17:30 uur Inloop
18:00 uur welkomstwoord door Hans van der Eerden, voorzitter Departement ‘s Gravenhage
18:10 uur presentatie Rob de Wijk, gevolgd door discussie
19:10 uur afsluiting door Harry Kroeze, voorzitter Departement Leiden
19:15 uur borrel
20:15 uur einde
Rob de Wijk

Rob de Wijk

De Wijk studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1984 afstudeerde met de doctoraalscriptie Inflexible response? De invloed van de strategische nucleaire pariteit op het kernwapenbeleid. Hiervoor ontving hij de Huizinga-Kaegi-prijs en Röling-prijs. Hij promoveerde in 1989 op het proefschrift Flexibility in response? Attempts to construct a plausible strategy for NATO, 1959-1989. De Wijk is vanaf 2007 directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Hij was tussen 1999 en 2008 hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Nederlandse Defensie Academie te Breda. Van 2000 tot 2003 was hij ook directeur van het onderzoekscentrum van het RNMA. De Wijk was van 2000 tot 2013 verbonden aan de vakgroep politicologie Internationale Betrekkingen Universiteit Leiden. Begin 2013 ging hij over naar de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Sinds 2012 is hij directeur van The Hague Security Delta en vanaf 2014 voorzitter van Holland Space Cluster. Hij is lid van de Strategic Advisors Group van de Atlantic Council in Washington en van de Senior Steering Group van het NATO Special Forces Headquarters in Mons. Daarnaast heeft hij adviesfuncties in binnen- en buitenland, waaronder voorzitter van de Denktank Nationale Veiligheid. De Wijk is commentator op het gebied van veiligheidsvraagstukken en Europese integratie. Hij houdt als gastspreker voordrachten in het land en schrijft maandelijks voor het Energiepodium en wekelijks een column in Trouw. Op 25 januari 2008 riep De Wijk in Trouw op om de meningsvrijheid van PVV-voorman Geert Wilders te beperken omdat Wilders de nationale veiligheid zou bedreigen met zijn voornemen om een film over de islam te maken.

Aanwezige introducees 5

Golda Krijger-Hagen

History@work

Hans Peter Mulder

Idris Oncology

Max Ottenhof

Van Stein & Groentjes

Ruben Pluimers

EMBVentures

Peter Wiegman

Idris Oncology

Alle introducees bekijken

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden