Bijeenkomst met wethouder Robert Kreukniet

Vrijdag 21 april jl. bezochten wij de bouwplaats van de aanleg van de 11 km lange en energie-neutrale snelweg die de A16 ter hoogte van het Terbregseplein met de A13 bij Rotterdam verbindt. Een project waarvoor in 2008 de eerste plannen zijn ontwikkeld, in 2015 finale besluitvorming plaats heeft gevonden en de aanleg niet eerder dan in 2025 zal zijn afgerond. In alle opzichten complex. Je zult maar verantwoordelijk politiek bestuurder zijn.

Zo’n bestuurder hebben wij in eigen gelederen. Robert Kreukniet is sinds de zomer van 2022 wethouder Ruimtelijke Ordening, Wonen en Mobiliteit in Zwijndrecht. Hij is een ervaren politicus met in zijn ransel 12 jaren raadslidmaatschap waarvan 8 jaren als fractievoorzitter van de lokale VVD en een eerder 4-jarig wethouderschap. In een omgeving waar Natuur en Bouw lijken te conflicteren, de behoefte aan vergroting van het woonvolume en mobiliteit groeiend is terwijl – onder invloed van “Brussel” – de druk op verbetering van natuur (natuurherstelwet) gelijktijdig toeneemt.

Hoe in dit spanningsveld van diverse behoeftes kan worden gewerkt, of en hoe het onmogelijke met het mogelijke kan worden gecombineerd, een lokaal bestuurder als Robert zal een van de richtinggevende personen in onze regio zijn en ons op deze materie inleiden.

Welkom

De ontvangst is om 16.00 uur, aanvang inleiding 16.15 uur, aansluitend om 17.30 uur wordt  een aperitief geschonken in het nabijgelegen LEO. Aan leden van het departement wordt geen financiële bijdrage gevraagd. Introducees zijn natuurlijk welkom. Wel verzoeken wij hen de financiële bijdrage ad € 15,-- ter plaatse te voldoen.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door te klikken op de aanmeldingsbutton aan de onderzijde van deze uitnodiging of rechtstreeks via de site van www.de-maatschappij.nl  

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van departement Drechtsteden

Locatie bijeenkomst:                                     Locatie Aperitief:

Da Vinci College, Conneszaal                        Da Vinci College, restaurant LEO
Leerparkpromenade 100                              Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordrecht                                      3312 KW Dordrecht

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden