Bijeenkomst met Steven van Eijck

Steven van Eijck

Onderwijzer, Ondernemer, Bestuurder, Politicus, Ridder, Rotterdammer

Onze gast speelt zichzelf bedoeld en onbedoeld in het maatschappelijk middenveld behoorlijk in de kijker. Een kleurrijke en veelzijdige persoonlijkheid die zijn energie en scherpe verstand inzet waar dat van hem gevraagd wordt. De hoogste tijd om persoonlijk kennis met hem te maken, ons te laten inspireren en te leren van zijn ervaringen en inzichten over hele actuele onderwerpen waar hij bij betrokken is. Wij gaan samen met u graag het gesprek met hem aan in een interview en u bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Welbeschouwd is Steven van Eijck een maatschappelijke omnivoor met het hart en de energie op de goede plaats. Het verbinden van belangen en het maken van het verschil zijn hem op het lijf geschreven.  Het lidmaatschap van de SER kan wellicht gezien worden als de Kroon op een lange carrière maar met werken is hij nog lang niet klaar. Regelmatig is hij te vinden in de Nederlandse directiekamers als bestuursfluisteraar. Als voorzitter van de RAI proclameerde hij recentelijk dat de nieuwste dieselmotoren de lucht eerder schoner maken dan viezer. Nu zal dat niet verbazen van de voorzitter van de RAI maar gek genoeg had hij feitelijk wel gelijk.

In een al wat langer geleden leven werd hij uitgeroepen tot de beste docent van de economische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, leverde hij een bijdrage in Balkenende II aan Operatie Jong als commissaris Jeugd en Jongerenbeleid. Werd hij diverse malen van stal gehaald om een bestuurlijke impasse te doorbreken en werd hij als Staatssecretaris van Financiën namens de LPF als “onafhankelijk” politicus alom gerespecteerd. En ook is hij tot ridder geslagen in de pauselijke ridderorde van het heilig graf van Jeruzalem als blijk van dank voor zijn inzet in de Katholieke Kerk.

Als ondernemer is hij de grondlegger van een groot aantal initiatieven waarin hij ook actief participeert. Waar Steven gaat, gebeurt er wat, komt de boel in beweging, wordt het advies gewaardeerd en overgenomen.

Iedereen is van harte welkom op deze vrij toegankelijke bijeenkomst! 

Introducee
Je bent van harte welkom op deze lunchbijeenkomst ook als je geen lid bent van de Maatschappij. Aanmelden kan door contact op te nemen met onze voorzitter Peter Caljé (p.calje@stone-ba.nl of 06-12962926)

Aanmelding en deelname voor leden
Aanmelden kan via de website. Mocht dit niet lukken dan kan je via deze link een mail versturen.
Deelname € 23,50 p.p. UITSLUITEND over te maken naar IBAN NL54ABNA025.39.85.358 t.n.v. NMNH departement Rotterdam o.v.v. naam, datum en bijeenkomst.
Bij eventuele annulering minder dan 3 dagen voor de bijeenkomst blijven de kosten van deelname verschuldigd!
Aangemeld maar toch verhinderd: Graag een mailbericht of een sms naar 06-13998141. 

Ken je binnen je netwerk partijen die in de sectoren ondernemerschap, onderwijs of openbaar bestuur opereren, dan zijn zij van harte uitgenodigd om kennis te maken met De Maatschappij. Gevraagd wordt deze uitnodiging te delen met geïnteresseerden, ook via Linkedin. 

Wij zien uit naar je komst.

Mede namens bestuursleden Peter Paul, Eline, Mees, Berend en Derek. 

Peter Caljé,
Voorzitter

Aanwezige introducees 23

Danique Bakker

STONE

Stijn van den Berg

KeytoeY

Job van Berkel

Scala

Bruce Bongers

Tribes

Berend Boshouwers

Scala

Alle introducees bekijken

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden