Bijeenkomst Drechtsteden; in gesprek met Petra van Nes

Uitnodiging Departement Drechtsteden 9 februari 2023, 16.00 – 18.30 uur Da Vinci College, Conneszaal

 

Opsteller dezes dook onlangs de kelder in met het voornemen een flesje wijn naar boven te halen. Dit keer ging dat niet, althans niet zonder droge voeten want onverwacht was een laag (grond)water zichtbaar.  Grondwater in de kelder hebben wij in twee decennia niet meegemaakt. Ja, we hebben ook niet eerder een zo’n natte maand januari gehad als nu. Vooral lastig maar misschien ook een signaal van voortschrijdende klimaatverandering. Hoewel, waterbeheer is niet iets van de laatste jaren. De oudste bestuursorganen van Nederland stammen uit 1255 met waterbeheer in de meest brede vorm als taak: de waterschappen. Wellicht een tikkie vergeten maar door zeespiegelstijging, droogte, natuurbehoud en hervorming van boerenland misschien van meer belang dan ooit.

Op 15 maart a.s. zijn er verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur. Er is nog weinig aandacht voor in de media, reden temeer om in onze vereniging het vizier te richten op het Waterschap Hollandse Delta, waarvan het Eiland van Dordrecht het meest oostelijke deel vormt.

Het waterschap Hollandse Delta houdt kantoor in Ridderkerk, waartoe ook het dorp Rijsoord behoort. Daar is Petra van Nes - de Man geboren en woont zij nog steeds. Zij is een politica in de lokale politiek waarbij zij bewust lid is van lokale partijen. In Ridderkerk is zij gemeenteraadslid voor “Burger op 1” en streeft actieve betrokkenheid van inwoners na, ondermeer door zelf actief deel te nemen aan het wijkoverleg.

Behalve dat Petra van Nes actief in haar eigen gemeente is, is zij dat ook voor “ons”, momenteel als lid van het Algemeen Bestuur en tot 2019 als Heemraad van het waterschap Hollandse Delta. Daarover zegt zij het volgende: “Ik ben een mensen-mens en streef naar een optimale leefomgeving. Dit lag ook aan de basis van mijn werk in de organisatie in de periode als Heemraad bij waterschap Hollandse Delta. Dan blijkt dat bij velen behoefte is aan het terugbrengen van de menselijke maat bij overheden en het beter laten aansluiten van beleid en uitvoering bij de maatschappij.”

Petra van Nes komt bij ons aan tafel op 9 februari a.s., Conneszaal Da Vinci College. Ontvangst 16.00 uur, aanvang 16.15 uur tot 17.30 uur waarna tot circa 18.30 uur een aperitief met bescheiden omlijsting geschonken wordt bij Restaurant LEO op het Leerpark. 

Voor leden van het departement is de bijeenkomst zonder kosten. Introducees vragen wij een bijdrage van € 15,--. Wij verzoeken u vriendelijk u aan te melden op de site van de-maatschappij.nl. Maar vooral hopen wij dat we elkaar op 9 februari a.s. ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van het Departement Drechtsteden

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden