Bijeenkomst departement Hoeksche Waard

Waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker komt op 27 februari 2020 spreken voor De Maatschappij departement Hoeksche Waard. De in Zierikzee geboren Lokker is 70 jaar, woont in Bodegraven en is lid van het CDA. 

Hij heeft in meerdere gemeenten ervaring opgedaan met bestaande en nieuw gevormde gemeenten. Daaruit is een visie ontwikkeld over wat de rol van de gemeente is in de moderne samenleving. Kies je voor inspraak door de bevolking of voor eigen verantwoordelijkheid van de gemeente? Kies je voor inhuren van expertise of voor eigen deskundigheid in het gemeentelijk apparaat? Kies je voor een traditionele indeling in beleidsterreinen of streef je een integrale aanpak na? Hoe zorg je dat werkwijzen, deskundigheid en uitstraling passen bij de omvang die de nieuwe gemeente heeft?

En belangrijk: hoe organiseer je dat dan, zodat er niet alleen mooie beleidsplannen worden gemaakt, maar ook concrete resultaten behaald worden? Dit en nog veel meer komt aan de orde, waarbij de burgemeester graag in debat wil met de aanwezigen. Reken maar op een interactieve bijeenkomst en schroom niet uw eigen vragen en dilemma’s, gerelateerd aan de Hoeksche Waard, voor te leggen.

Als locatie is gekozen voor de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland. Tijdstip 12.00 tot 14.00 uur inclusief aperitief en lunch. Deelname kost € 20,00, wij verzoeken u vriendelijk dit vooraf over te maken op de bankrekening van het departement Hoeksche Waard NL60 RABO 0323 0405 00. U kunt ook ter plaatse contant betalen of pinnen. 

Graag tot 27 februari!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van het departement Hoeksche Waard

Ben Pluimer - Jack de Leeuw - Miranda den Tuinder - Wim Nobel - Alie 't Hooft - Carla van Emmerik

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden