Bijeenkomst departement Drechtsteden "Ondernemen met impact"

                                     
UITNODIGING BIJEENKOMST 15 februari 2024, Da Vinci College, aanvang 16.00 uur

                                          “Ondernemen met impact ”

                                       Inleiding door Mariska Wagner

               Coördinator Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht

Over Mariska Wagner
Haar liefde, vertrouwen en grootste competentie liggen in het bevorderen van samenredzaamheid. Dat ontdekte Mariska Wagner toen zij in Dordtse aandachtswijken werkte. In een samenleving, hoe groot of klein ook, zijn er mensen die op zijn tijd steun, een zetje of gewoon een kans nodig hebben. Om vervolgens op hun beurt hun bijdrage te kunnen leveren. Deze gedachte staat aan de basis van haar werkzaamheden voor de Stichting MBO Dordrecht. Mariska vindt het een voorrecht dat ze is geboren in een land van rijkdom, dat ze gezond is van lijf en geest en dat ze haar talenten kon ontwikkelen. Dit privilege zet zij graag in voor de samenleving.

Mariska volgde de sociale academie en werkte daarna in het bedrijfsleven. Tot zij na een bezinningsmoment besloot haar kennis en ervaring in te zetten in het sociale domein. Haar kracht is mensen samen te brengen rond een thema. Om concepten en mogelijkheden te zien als mensen, ideeën en synergie samenkomen. En om dit vorm te geven, vanuit de wens dat het een ieder beter gaat. Mede dankzij haar creatieve energie beweegt er veel in de regio.

Over Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht
De Stichting MBO Dordrecht is een onafhankelijke stichting met een groot en divers netwerk. De stichting heeft een groot hart voor Dordrecht en de overige Drechtsteden en werkt aan een regio die steeds mooier, socialer, krachtiger en duurzamer wordt. Met zoveel mogelijk gelijke kansen voor iedereen. Hoe? Door het aanjagen en faciliteren van Ondernemen met impact. We inspireren, adviseren en verbinden rond dit thema. Uiteraard met respect voor wat er al gebeurt in de stad en regio. Daarnaast organiseren wij regelmatig evenementen met impact.

Ondernemen met impact
Ondernemen met impact gebruikt de stichting als verzamelnaam voor alles wat mensen ondernemen voor een positieve impact op mens, maatschappij en milieu. Er zijn steeds meer partijen die hierbij willen en kunnen helpen. Bedrijven, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties die een positief verschil willen maken. Die willen bijdragen aan verandering. Op die partijen richten wij ons. Om gezamenlijk concrete oplossingen te realiseren voor maatschappelijke vraagstukken.

Welkom bij het da Vinci College in ruimte Connes.
Mariska Wagner zal op 15 februari a.s. haar inleiding houden. Over het waarom en hoe van maatschappelijk betrokken ondernemen. De ontvangst is om 16.00 uur in ruimte Connes van het da Vinci College. Om 16.15 uur start zij met haar inleiding. Aansluitend wordt rond 17.30 uur een aperitief geschonken in het nabijgelegen LEO. Aan leden van het departement wordt geen financiële bijdrage gevraagd. Introducees zijn natuurlijk welkom. Wel verzoeken wij hen de consumptie bijdrage ad € 10,-- ter plaatse te voldoen.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door te klikken op de aanmeldbutton aan de onderzijde van deze uitnodiging of rechtstreeks via de site van www.de-maatschappij.nl  

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van departement Drechtsteden

Locatie bijeenkomst:                                     
Da Vinci College, ruimte Connes
Ingang gebouw BIANCO
                  
Leerparkpromenade 100            
3312 KW Dordrecht

Locatie Aperitief
Da Vinci College, restaurant LEO
Leerparkpromenade 100                              
3312 KW Dordrecht              

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden