Bezoek Expo A16 Rotterdam 21 April 2023

Leden van het Departement Drechtsteden,

Rijdend van de Drechtsteden naar Den Haag via de A16-A20-A13 worden wij al enige tijd langs een immense bouwplaats van aaneengeregen wegwerkzaamheden geleid, dat door de professionals “A16 Rotterdam” wordt genoemd.  Het moet leiden tot een betere doorstroming van het (snel) wegverkeer waardoor de bereikbaarheid van Rotterdam, Lansingerland en de omliggende regio (dus ook de Drechtsteden) verbetert.  

Die bereikbaarheid is belangrijk voor een sterke economie en een goede leefbaarheid. De A16 Rotterdam draagt daaraan bij. De nieuwe, 11 km lange en energieneutrale snelweg verbindt de A16 ter hoogte van het Terbregseplein met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport.

(zie ook de interactieve Projectkaart | A16 Rotterdam)  De verbinding wordt in opdracht van Rijkswaterstaat aangelegd door De Groene Boog, een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis.

Wij krijgen een toelichting op het project op vrijdag 21 april a.s. waar wij om 12.15 uur bij EXPO A16 worden verwacht.

Daar is van alles te zien en de leek (vermoedelijk een begrip dat van toepassing is op het merendeel van onze leden) zal na het bezoek de complexiteit van het project (planning, technische dilemma’s, omgevingsfactoren (natuur, bewoners, doorstroming verkeer) waarschijnlijk beter doorzien.

Het aperitief is dit keer vervangen door een eenvoudige lunch. Het programma duurt circa 2 uren. De sportieve deelnemer kan aansluitend een wandeling (ca 3 km) over (een gedeelte) van het besproken terrein maken.

Eigen vervoer

Expo A 16 ligt aan de rand van het Lage Bergse Bos aan de Rottebandreef, bij de kruising met de Branddreef (Eekhoornplaats, 2661 GR Bergschenhoek). We gaan ervan uit dat men daar op eigen gelegenheid kan komen. Met de auto (parkeerterrein is aanwezig), bij voorkeur met meerdere personen in een auto.

Aan leden van het departement wordt geen financiële bijdrage gevraagd. Introducees zijn natuurlijk welkom. Wel verzoeken wij hen de financiële bijdrage ad € 15,-- ter plaatse te voldoen

Tot slot: aanmelding

U kunt zich aanmelden door te klikken op de aanmeldingsbutton aan de onderzijde van deze uitnodiging of rechtstreeks via de site van www.de-maatschappij.nl  Wij verzoeken u vriendelijk dat spoedig te doen omdat de Expo A 16 organisatie ons expliciet heeft verzocht haar vroegtijdig te informeren over het te verwachten aantal deelnemers.

Wij hopen u op vrijdag 21 april a.s. bij Expo A16 Rotterdam te kunnen begroeten

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van departement Drechtsteden

Locatie bijeenkomst

Expo A 16

Aan de rand van het Lage Bergse Bos aan de Rottebandreef, bij de kruising met de Branddreef (Eekhoornplaats, 2661 GR Bergschenhoek

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden