Bezoek aan UNESCO Werelderfgoed dorp Veenhuizen

Met lezing door Wil Schackmann, auteur van o.a. De Kinderkolonie.
Aansluitend exclusieve toegang tot de Kinderrechten conferentie.

Aanvang: 15.00 uur

 

Op donderdag 11 mei ben je van harte welkom in Unesco werelderfgoed dorp Veenhuizen, dat dit jaar 200 jaar bestaat. Een goede reden voor het departement Drenthe van de Maatschappij om extra aandacht te schenken aan de roerige geschiedenis van dit bijzondere dorp.

 

Dat doen wij samen met Wil Schackmann, auteur van o.a. een drietal boeken over de Koloniën van Weldadigheid, een uniek sociaal experiment om de armoede in het toenmalige Verenigd Koninkrijk der Nederlanden te bestrijden. Welbeschouwd de start van Nederland als verzorgingsstaat.

 

Wil Schackmann zal een toelichting geven op zijn boek ‘De Kinderkolonie’ waarin hij de lotgevallen van de wezen, hun opzieners en de bestuurders beschrijft. Het idee om kansarme kinderen op te voeden tot nijvere landarbeiders klinkt goed. In werkelijkheid pakt het dramatisch anders uit… Laat je meevoeren door zijn meeslepende verhaal.

 

Na zijn lezing ben je uitgenodigd om deel te nemen aan de Kinderrechten conferentie die tussen 17:00 uur – 20:00 uur plaatsvindt in het Gevangenismuseum, Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen. Heb je zin om iets te eten tegen die tijd? Daar wordt voor gezorgd!

Wat gebeurt er bij de Kinderrechten conferentie op 11 mei a.s.?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, kinderbescherming en jeugd-reclassering. Daarmee dragen ze een grote verantwoordelijkheid in beleid en praktijk voor het verwezenlijken van de rechten van kinderen, zoals opgenomen in het VN-Kinderrechtenverdrag.

De conferentie van 11 mei is een vervolg op de werkconferentie die op 22 april 2022 plaatsvond.

Hoe ziet het programma van de Kinderrechten conferentie eruit?

  • Keynote spreker over generatiearmoede
  • Workshops, gegeven door:
    • Kinderraden/kinderburgemeesters uit de regio en Nationale Jeugdraad
    • Defence for Children i.s.m. Speaking Minds
    • Alliantie van Kracht

 

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om bij de lezing van Wil Schackmann te zijn, maar wil je wel deelnemen aan de conferentie? Dan kun je je ook aanmelden via: info@politieknetwerkdrenthe.nl.

Wij kijken uit naar je komst op 11 mei a.s. en introducees zijn van harte welkom!

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden