Bezoek aan het Hoogheemraadschap van Delfland

Het departement ’s-Gravenhage heeft het genoegen u uit te nodigen voor een bijzondere bijeenkomst op woensdag 20 februari a.s. We zullen dan te gast zijn in het prachtige pand van het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32 in Delft.

Zoals u weet staan op 20 maart 2019, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de waterschapsverkiezingen gepland. We spreken hier over een gebied van 41.000 hectare waar bijna 1,2 miljoen mensen wonen en werken en zo'n 40.000 bedrijven gevestigd zijn. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland.

Hoe gaan we als samenleving om met de verandering van ons klimaat? Clusterbuien is een woord dat we 10 jaar geleden niet kenden, nu richtten zij voor een miljard schade aan in Kopenhagen. Hoe voorkomen we dat in Den Haag?

Mr Marcel Houtzager is lid van het dagelijks bestuur en zal ons bijpraten over de uitdagingen en daarmee ook de kansen die er voor ons gebied zijn. Wat is daarbij de rol van het Hoogheemraadschap van Delfland, waar staan we nu en wat is nodig op korte en lange termijn?

Kortom, nogal wat vragen die om uitleg vragen en waarbij uw input bijzonder op prijs wordt gesteld! Wij hopen daarom van harte u te begroeten op deze bijeenkomst.

In verband met de mogelijkheid van een korte rondleiding na afloop door het pand beginnen we deze keer om 17.00 uur.

Het programma is als volgt:
17.00 uur        Ontvangst
17.30 uur        Welkomstwoord door Hans van der Eerden, voorzitter departement ´s-Gravenhage
17.40 uur        Inleiding door Marcel Houtzager met vragen en discussie
18.30 uur        Afsluiting met mogelijkheid van rondleiding, borrel en netwerken
20.00   uur      Einde bijeenkomst

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de aanmeldbutton of door in te loggen via de website www.de-maatschappij.nl. Ook is het mogelijk een e-mail te sturen naar info@de-maatschappij.nl. Introducés zijn van harte welkom.

Parkeren
Er is voldoende gelegenheid tot parkeren in de Phoenixgarage, Phoenixstraat 29, naast het kantoor van het Hoogheemraadschap. Het pand ligt op 5 minuten lopen van het Delft CS.

Het bestuur roept alle leden op De Maatschappij in hun eigen netwerk onder de aandacht te brengen en mensen uit te nodigen voor deze bijeenkomst. We hopen veel nieuwe gezichten te zien. Wij rekenen op u!
Met vragen kunt u zich wenden tot het bestuur (pc.hoogendoorn@pelsrijcken.nl). Het bestuur hoopt u op 20 februari a.s. te begroeten. Wij vertrouwen op een geslaagde bijeenkomst.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden