Bezoek aan de Leonardo da Vinci expositie


Departement Haarlem & Meer organiseert ter jaarafsluiting een bezoek aan de fameuze Leonardo da Vinci expositie in Teylers Museum, Spaarne16, 2011 CH Haarlem op zaterdag 15 december 2018 van 10.00-13.30 uur.

Programma
10.00   Ontvangst
10.15   Inleiding namens de Directie van Teylers Museum
10.45   Bezoek aan de expositie
12.15   Afsluiting met een drankje
13.30   Slot

Kosten: € 20,- inclusief toegang tot de expositie. Indien u in het bezit bent van een museumjaarkaart, deze gaarne meenemen.

Na aanmelding ontvangen deelnemers een bevestiging met nadere details.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden