Algemene Ledenvergadering de Maatschappij, departement Zwolle en lunchbijeenkomst op 7 juli 2017

Beste leden,

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 7 juli 2017.
De ledenvergadering begint om 11.30 uur ten kantore van Nysingh advocaten - notarissen aan de Burgermeester Roelenweg 11 te Zwolle.

De agenda voor de ledenvergadering luidt als volgt:
1.         Opening
2.         Notulen jaarvergadering 2016
3.         Jaarverslag 2016
4.         Jaarstukken 2016 en verslag van de kascontrolecommissie
5.         Begroting 2017
6.         Rondvraag
7.         Sluiting

De vergaderstukken zijn eveneens per e-mail op te vragen.

Aansluitend zal om 12.30 uur een lunchbijeenkomst plaatsvinden. De lunchbijeenkomst vindt plaats bij de Agnietenberg aan de Haesterveerweg 23 te Zwolle.
Tijdens deze lunch willen wij als bestuur met u graag een dialoog aangaan over de toekomst van het departement Zwolle.

Wanneer: 7 juli 2017 van 11:30 tot 12:15 uur
Wat: ALV
Waar: Nysingh, Burgemeester Roelenweg 11 te Zwolle

Lunchbijeenkomst
Waar
: Agnietenberg aan de Haesterveerweg 23 te Zwolle

Kosten: de eigen bijdrage voor de lunchkosten bedragen € 18,50, ter plekke te voldoen.
U kunt zich uiterlijk tot 4 juli a.s. aanmelden via de aanmeldknop of via zwolle@de-maatschappij.info.

Wij zien u graag op 7 juli!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van De Maatschappij, departement Zwolle
Marieke Buit, secretaris

Programma

11:30 uur Opening ALV
12:15 uur Sluiting ALV
12:30 uur Lunchbijeenkomst bij de Agnietenberg te Zwolle
14:00 uur Einde

Aanwezige introducees 0

Er zijn nog geen introducees aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden