ALV

Beste leden van departement Rotterdam,

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal plaatsvinden op 22 april 2021.
Tijdstip: 17:30 - 18:30 uur.
Locatie: STONE Business Associates. 

U als lid wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Er is ruimte voor 6 leden op locatie, tevens is het mogelijk de ALV online bij te wonen. De link zal u van te voren toegezonden worden. 

Agenda
1. Opening
2. Notulen van de vergadering 18 juni 2020
3. Jaarverslagen 2020 van de secretaris en de penningmeester
4. Verslag van de kascommissie en verkiezing kascommissie
5. Begroting 2021
6. Samenstelling Bestuur
7. De LEF-Prijs  
8. Mededelingen
9. Rondvraag en sluiting.

 
De aanmelding is geopend. U ontvangt de vergaderstukken per mail (een week voorafgaand aan de ALV).

Namens het bestuur
Peter Caljé, Voorzitter

Aanmelding en deelname
Deelname voor de ALV is enkel voor leden en kosteloos.
Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Mocht dit niet lukken dan graag een mail sturen naar info@de-maatschapij.nl

Aangemeld maar toch verhinderd: graag een bericht naar rotterdam@de-maatschappij.info of 06-13998141. 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden