Algemene ledenvergadering landelijk

Beste leden,

Het bestuur wil u uitnodigen voor een Algemene Vergadering van de “Nederlandsche Maatschappij voor Handel en Nijverheid”. Deze Algemene Vergadering zal gehouden worden op 26 maart 2024. De details voor deze Algemene Vergadering zijn als volgt:

Datum : 26 maart 2024
Tijdstip: 19.00 – 21.00
Locatie:  SOVEE, 2e verdieping, Amsterdamseweg 41-B, 3812 RP Amersfoort

Elk departement heeft een stemrecht. Dit wordt uitgevoerd door één van de bestuursleden. Voor de zekerheid de oproep om uiterlijk maandag 11 maart het volgende door te geven via info@de-maatschappij.nl: 

- Hoeveel vertegenwoordigers van uw departement aanwezig zijn
- Wie het stemrecht uitvoert namens uw bestuur

Wij nodigen u van harte uit om, conform artikel 33.5 van de statuten, voorstellen in te dienen ter behandeling op deze Algemene Vergadering.

P.S. de vergaderstukken zullen in februari volgen.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden