Algemene Ledenvergadering Drechtsteden

Geachte leden,

Allereerst hopen wij dat u in goede gezondheid verkeert! Wij hopen voor iedereen dat er snel betere en meer zorgarme tijden zullen komen.

De huidige omstandigheden maken het helaas niet mogelijk om de bijna maandelijkse bijeenkomsten door te laten gaan. Dat geldt ook voor de Algemene Leden Vergadering, in het bijzonder voor de ledenvergadering die wij normaliter in april houden. De plotseling in maart jl. ingestelde lock down voorzag daarin immers niet. 

Daarom heeft het departementsbestuur van de Maatschappij gekozen voor een andere route dan gebruikelijk voor de afwikkeling van de ALV. Het bestuur organiseert een Algemene Leden Vergadering in video conference vorm op woensdag 24 juni a.s. om 11.30 uur. 

• Vanzelfsprekend kan ieder lid aan de Algemene Leden Vergadering deelnemen. De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op woensdag 24 juni a.s. om 11.30 uur. De Algemene Ledenvergadering wordt digitaal (via Zoom) gehouden.  Als u wilt deelnemen wordt u verzocht uw voorgenomen deelname uiterlijk vrijdag 19 juni a.s. aan het secretariaat per e mail door te geven. Dinsdag 23 juni a.s. wordt naar het e mailadres waarmee u zich heeft aangemeld, de “link” verstuurd waarmee u op woensdag 24 juni a.s. om 11.30 uur kunt inloggen.

 • Het email adres van het secretariaat waar u zch kunt aanmelden is info@de-maatschappij.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar genoegen geïnformeerd te hebben. 

Veel sterkte en doorzettingsvermogen gewenst in deze speciale tijd!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Maatschappij Departement Drechtsteden

Richard van Willigen
secretaris

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden