Algemene ledenvergadering departement Haarlem en Meer

Geachte leden,

Op vrijdag, 24 november a.s. om 9.00 uur wordt een Algemene ledenvergadering (ALV 2017) van ons departement gehouden, op het kantoor van Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Staten Bolwerk 1, te Haarlem.

Onderstaand treft u hiervoor de agenda en overige onderliggende stukken aan.

1.     Opening en mededelingen
2.     Verslag Algemene Ledenvergadering Dep. Haarlem & Meer d.d. 19 maart 2015
3.     Verslag van het bestuur Dep. Haarlem & Meer
        - Activiteiten 2015 t/m 2017
        - Visie, uitvoering en aansluiting bij Departement Amsterdam
4.     Financieel verslag
        - Rekening en verantwoording over 2015 en 2016
        - Verslag kascommissie
        - Decharge van het bestuur 2015 en 2016
5.     Benoeming nieuw bestuurslid
        - Benoeming nieuw bestuurslid, de heer Michiel Kasteleijn, tevens beoogd voorzitter
        - Aftreden bestuursleden, Mathijs Verbrugge en Harald Westerman
6.     Rondvraag
7.     Sluiting

Wij verzoeken u, indien u op de vergadering aanwezig wilt zijn, zich aan te melden via de blauwe button in deze uitnodiging of via de mail info@de-maatschappij.nl.

Met vriendelijke groet,

Bestuur departement Haarlem en Meer

Aanwezige introducees 0

Er zijn nog geen introducees aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden