Landelijke algemene ledenvergadering

Geachte leden,

Graag kondigt het landelijk bestuur bij dezen aan dat woensdag 26 september a.s., voorafgaand aan het jaarcongres, een algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel zal worden gehouden.

Tijdens de algemene ledenvergadering zal in ieder geval de begroting van 2019 besproken worden en zullen andere onderwerpen aan de orde komen, zoals het verloop van alle goede initiatieven die op dit moment in het land ontstaan om De Maatschappij weer goed op de kaart te zetten. 

Binnen de algemene ledenvergadering worden de leden vertegenwoordigd door afgevaardigden. Elk departement heeft een afgevaardigde. Wie de afgevaardigde van uw departement is, is aan het departement maar in de regel blijkt dat de voorzitter te zijn; elk departement kan een ander persoon als afgevaardigde aanwijzen. Indien niemand van een departement aanwezig kan zijn, kan een volmacht worden verstrekt aan een afgevaardigde van een ander departement. Het is niet meer mogelijk om het landelijk bestuur een volmacht te verstrekken.

Ondanks dat alleen afgevaardigden stemrecht hebben binnen de algemene ledenvergadering, zijn alle leden van De Maatschappij van harte welkom de vergadering bij te wonen.

AGENDA: 

  • Opening
  • Notulen & vaststellen agenda
  • Mondeling verslag voorzitter
  • Voortgang strategie
  • Financiën (begroting 2019)
  • Bestuurssamenstelling
  • Rondvraag
  • Sluiting

De algemene ledenvergadering vindt plaats op 26 september aanstaande van 11.00 tot 12.00 uur in het ROC van Twente, Gieterij 200 in Hengelo, waar aansluitend een lunch voor u klaar zal staan. Na de lunch zal om 13.00 uur het programma van het jaarcongres starten.

Met vriendelijke groet,

Feddo Hartelust
Secretaris landelijk bestuur De Maatschappij 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden