Algemene ledenvergadering 2022 departement Waterweg-Noord

Voorafgaand aan de lustrumbijeenkomst '30 jarig lustrum De Maatschappij departement Waterweg-Noord' op 15 juni a.s. organiseren wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van 14:00 tot 15:00 op de boot de Elbe. De inloop van deze ALV zal om 14:00 zijn en we starten rond 14:15. De ALV is alleen voor leden (dus niet voor introducés). U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en uw stem te laten horen. Het bestuur praat u dan graag bij over de koers, de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de financiële positie. De agenda van deze bijeenkomst en de relevante stukken (zoals notulen van de vorige ALV, het jaarverslag 2021, begroting 2022 etc.) worden uiterlijk 1 juni op de website geplaatst onder 'Documenten".

Wanneer u bent ingelogd op de website van De Maatschappij kunt u binnen de website het dropdown menu onder uw naam gebruiken om naar de jaarstukken te gaan. U vindt, vanaf 1 juni a.s., de jaarstukken onder het hoofdstuk 'Documenten'.

Mocht iemand een bezwaar willen aanvoeren, een vraag willen stellen of bijvoorbeeld iemand voor willen dragen voor een bestuursfunctie, dan kan dit per email kenbaar worden gemaakt aan het secretariaat vóór 8 juni a.s. via waterwegnoord@de-maatschappij.info. Het secretariaat zal alle vragen verzamelen, zoveel mogelijk voorzien van een antwoord en doorsturen aan alle leden zodat iedereen hiervan op de hoogte is.

Locatie: De Elbe, Govert van Wijnkade t.h.v. 44 in Maassluis
Tijd: 14:00 tot 15:30

Namens het bestuur,

Cedric Muchall
Voorzitter departement Waterweg-Noord
 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden