Algemene ledenvergadering 2022

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering op maandag 3 oktober van 16.30-17.30 uur.
Locatie: De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1 in Assen.

AGENDA:

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Vaststellen agenda.
 4. Notulen ledenvergadering d.d. 21 juni 2022.
 5. Bestuurswissel:
  • Voorstellen nieuwe bestuursleden;
  • Toelichting plannen departement; o.a.:
   1. Kritische Vrienden
   2. Voorgenomen bezoeken
   3. Onderzoek relatie departement Drenthe en Oost-Groningen

Aftredend en niet herkiesbaar:

 • Eric de Wit (voorzitter)
 • Mieke Damsma (bestuurslid)

Het bestuur stelt voor om te benoemen:

 • Rikus Jager (voorzitter)
 • Ad Rutgers (vice-voorzitter)
 • Ruud Vriese (secretaris), heeft het nog in beraad
 • Robert Dreier (penningmeester)
 • Harco Jonker
 • Anita van der Noord
 • Eric Neef (tevens voorzitter van departement Oost-Groningen)
 1. Begroting 2022.
 2. Rondvraag.
 3. Inleiding door Hanneke Bruggeman, directeur-bestuurder DNK.
 4. Rondleiding en afsluitende borrel.

Aanmelden kan via de website.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden