Algemene Landelijke Ledenvergadering

Beste leden,

Graag nodigt het landelijk bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, die donderdag 21 oktober a.s. van 16.00 tot 18.00 uur zal worden gehouden.

Vanwege de Corona maatregelen, zal deze vergadering online plaatsvinden. Aanmelden kan via de aanmeldbutton onderin deze uitnodiging of via info@de-maatschappij.nl. Een deelnamelink zal op de dag zelf verzonden worden naar een ieder die zich heeft aangemeld.

Onderstaand treft u de agenda en bijbehorende stukken aan. 

Agenda:
  1. Opening en mededelingen.
  2. Vaststelling verslag vergadering d.d. 20 mei 2021.
  3. Bestuurssamenstelling
      3.1  Aftreden Josephine Groot
      3.2  Vacature bestuursleden
  4. Voortgang strategie (informatief)
  5. Aankondiging 250-jarig jubileum De Maatschappij
  6. Koning Willem I Prijs (informatief)
  7. Financiën
      7.1 Begroting 2022    
  8. Jaarcongres 2021 
  9. Rondvraag
 10. Sluiting

Binnen de algemene ledenvergadering worden de leden vertegenwoordigd door afgevaardigden. Elk departement heeft een afgevaardigde. Wie de afgevaardigde van uw departement is, is aan het departement maar in de regel blijkt dat de voorzitter te zijn; elk departement kan een ander persoon als afgevaardigde aanwijzen. Indien niemand van een departement aanwezig kan zijn, kan een volmacht worden verstrekt aan een afgevaardigde van een ander departement. Het is niet meer mogelijk om het landelijk bestuur een volmacht te verstrekken.

Ondanks dat alleen afgevaardigden stemrecht hebben binnen de algemene ledenvergadering, zijn alle leden van De Maatschappij van harte welkom de vergadering bij te wonen.

NB: in verband met een ordentelijk vergaderproces in ZOOM zijn informatieve punten geen discussiepunten. Wel is er gelegenheid om in de chat vragen over de desbetreffende onderwerpen te stellen zodat die direct of later schriftelijk beantwoord kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Feddo Hartelust
Secretaris landelijk bestuur De Maatschappij 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden