Departement Hoeksche Waard

Sinds 1 januari 2019 is de Hoeksche Waard één gemeente: 14 dorpen en een flink aantal buurtschappen vormen samen een aantrekkelijk gebied ten zuiden van Rotterdam. Departement Hoeksche Waard bestaat al langer: vertegenwoordigers van ondernemingen, overheid en onderwijs beseften al vroeg dat de ontwikkeling van het tweede Zuid-Hollandse eiland gediend zou zijn met een brede blik op de ontwikkeling van de sociaaleconomische en sociaal maatschappelijke kwaliteiten van het gebied. We hebben een actief en breed georiënteerd departement. Dat blijkt wel uit de enorme variëteit aan onderwerpen die aan de orde zijn geweest en wellicht nog gaan komen. Denk aan agrarisch natuurbeheer, uitleg over de organisatie rondom de op handen zijnde grootscheepse renovatie van de Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug, twee van de drie belangrijke verbindingen naar ons mooie eiland. Ontwikkelingen in de volkshuisvesting met de regionale woningstichting HW Wonen, provinciaal beleid en bijna als rode draad in de afgelopen jaren de gemeentelijke herindeling en de betekenis daarvan voor economie, welzijn, natuur- en landschapsontwikkeling, etc. Boeiende sprekers, pittige debatten, nieuwe inzichten, meestal begeleid met een aangename lunch of borrel.

Ieder jaar worden zo’n acht bijeenkomsten georganiseerd en een excursie naar een vernieuwend bedrijf. Althans, voordat Covid-19 roet in het eten gooide. Inmiddels hebben we besloten het zwaartepunt van de activiteiten in de voorjaars- en zomermaanden te laten plaatsvinden. Ervaring leert inmiddels dat Covid zich dan minder manifesteert. Uiteindelijk willen we graag terug naar de aloude fysieke ontmoeting in de herfst- en wintermaanden om vooraf even met elkaar bij te praten met een glas in de hand en daarna vaak interactief mee te praten over een nieuwe ontwikkeling. We zien er naar uit!

Departement Hoeksche Waard telt bijna honderd leden uit allerlei geledingen van de samenleving. Wij werken nauw samen met diverse ondernemersverenigingen in de Hoeksche Waard.  Wij organiseren elke twee jaar de Social Impact Award. Deze prijs wordt toegekend aan een persoon die van grote betekenis is voor de economische, maatschappelijke of culturele ontwikkeling van de regio.

Departement Hoeksche Waard: verbinden, inspireren en vernieuwen

Departementaal Bestuur


Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden