Departement Zeeland

Een aanpak, die grenzen overschrijdt van groeperingen, geografie en kortzichtigheid. Daar gaan en staan we voor! 
Wees welkom bij een springlevende club van mensen en instanties die Zeeland een warm hart toedragen en daar samen aan willen werken, al meer dan 200 jaar.

Op een stevig fundament, gebouwd door vele generaties, is er een veelheid aan kennis, expertise en betrokkenheid  met betrekking tot de mooie provincie Zeeland. Zeeland samen verder ontwikkelen met krachtenbundeling van bewezen kwaliteiten en toekomstige beloftes, koppelen van jonge ambities en oudere willens en wetens.

In onze netwerken binnen en buiten “De Maatschappij”, verstevigen we onze inbreng en brengen we partijen bij elkaar, die  weliswaar gezamenlijke belangen hebben, maar vaak verkokerd optreden.
Als functioneel onafhankelijk en gericht op de sociaal-economische belangen van Zeeland , werken we constructief samen samen met relevant geachte partners en gaan we opbouwende kritiek van buiten niet uit de weg. Door middel van lunches met informatie en seminars met visie willen we een bijdrage leveren aan goed gefundeerde meningen en besluiten. We schromen daarbij niet om waar nodig een kritisch geluid te laten horen.

Onze doelstelling om samen Zeeland economisch gezond door te ontwikkelen voor nu en de toekomst, delen we graag met anderen. We nodigen u dan ook uit om onze bijeenkomsten te bezoeken en met ons mee te denken en doen. Het secretariaat brengt u graag in contact met ons departement en onze 150 leden.

Door de regionale invulling wordt gebruik gemaakt van de kracht en de kennis die aanwezig is in de regio. Regionale contacten worden zo goed mogelijk benut en ingezet om verbanden aan te gaan met vertegenwoordigers uit de gouden driehoek: het bedrijfsleven, openbaar bestuur en kennisinstellingen.

Een regionale indeling maar een landelijk netwerk!

Departementaal Bestuur


Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden