Mark Loef

Advocaat ondernemingsrecht sinds 2010. Praktisch en doelgericht naar een uitstekende oplossing. Ik adviseer en procedeer over ondernemingsrechtelijke en civielrechtelijke vraagstukken. Denk aan: handelsgeschillen, financieringen en zekerheden, bestuurdersaansprakelijkheid, goederenrecht, herstructurering en doorstart. Door de Rechtbank Overijssel word ik met enige regelmaat aangesteld tot curator in faillissementen.

Aangemeld voor evenementen

  • ALV in De Rozijnenkorf

    Departement Deventer
  • Bedrijfsbezoek Schoneveld Breeding over Duurzaam & Innovatief Ondernemen

    Departement Deventer
  • Lunchbijeenkomst 3PLogistics

    Departement Zutphen

Geschreven artikelen

Dit lid heeft nog geen artikelen geplaatst.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden