Zonnige zomerborrel bij Kasteel Rijckholt

De zomerborrel vond dit jaar plaats in Het Koetshuis van Kasteel Rijckholt. Sprekers waren Theo Thuis, Managing Director Innovation bij Q-park. Zijn maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit het feit dat hij o.a. voorzitter is van de Raad van Commissarissen van MTB in Maastricht, en voorzitter van de Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht.

Onze tweede spreker was gedeputeerde Eric Geurts, hij heeft in zijn portefeuille toerisme, binnenstedelijke ontwikkeling en infrastructuur. 

Theo koos ervoor te spreken over maatschappelijke betrokkenheid. Hij denkt dat marktgericht denken niet altijd de oplossing is. De sociaal-maatschappelijke situatie in Limburg moet doorbroken worden. Tot nu toe is het niet gelukt iets te veranderen aan de situatie van bepaalde families waar al 3 generaties werkeloos zijn. Limburg heeft een achterstand ten opzichte van de rest van Nederland. Lage arbeidsparticipatie, armoede en invaliditeit tekenen onze regio. Volgens Theo is het nodig om dit probleem totaal anders aan te pakken dan we gewend zijn. Hij pleit voor disruptie, een schrokachtige verandering, waarbij het bedrijfsleven een belangrijke rol moet spelen. De oplossing zal niet van de overheid komen, die geeft slechts de kaders aan. De samenleving en bedrijven moeten aan de toekomst van Limburg werken. 

Eric Geurts is van mening dat de overheid wel degelijk een rol speelt in onze maatschappij. Als voorbeeld noemt hij de aanpak van Brightlands. Hij benadrukt dat er veel gaat veranderen in onze wereld. Juist nu is de eigen identiteit van Limburg belangrijk. Limburg neemt een bijzondere positie in vanwege de ligging tussen Duitsland en België. Recreatie en toerisme blijven van groot economisch belang. De Provincie geeft subsidies en bevordert samenwerkingen tussen bijvoorbeeld Nederlands en Belgisch Limburg. 
Wat de mobiliteit betreft zullen zelfrijdende auto’s het  openbaar vervoer en eigen autobezit veranderen. En dat er een energietransitie gaat plaatsvinden is een feit, de vraag is slechts wanneer. Eric is het met Theo eens dat meer Limburgers in het arbeidsproces ingezet moeten worden. Mensen met een uitkering kunnen ook een bijdrage leveren.

Een middag met veel informatie en gedachten die werd afgesloten met enkele mededelingen van de voorzitter. Léon Rulkens is sinds kort bestuurslid, Piet Keulers was na een periode van afwezigheid er gelukkig weer bij en Pierre van der Aalst nam afscheid als verenigingsmanager.

Na afloop werd in de zonnige kasteeltuin nog genoten van een hapje en drankje.
    

Departement Zuid-Limburg


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden