Willem de Keijzer: “Iedereen kan bij ons op zijn of haar manier helpen om stille armoede te bestrijden."

Ontmoet Willem de Keijzer, lid van De Maatschappij West-Brabant en projectleider voor Quiet Breda. Quiet is een landelijke organisatie die zich inzet tegen stille armoede door armoede bespreekbaar te maken en hulp te bieden aan mensen in financiële nood. Quiet Breda is gevestigd in de ontmoetingsplek SNEQ, aan de Veilingkade 7 te Breda. Betrokken vrijwilligers organiseren daar koffie-ochtenden waar mensen die armoede ervaren terecht kunnen voor een kopje koffie of thee, informatie over Quiet, hulp, producten of gewoon een goed gesprek.

Dit interview biedt een uitstekende gelegenheid om meer inzicht te krijgen in het werk van Quiet en de impact ervan op de gemeenschap van Breda.

Kunt u ons meer vertellen over het werk van Quiet en hoe u zich specifiek richt op mensen die in stille armoede leven?

Willem de Keijzer: “Allereerst staan we in nauw contact met organisaties die zich inzetten om armoede te bestrijden, zoals scholen, voedselbanken en maatschappelijke organisaties maatschappelijke organisaties zoals SMO en het IMW. Zij vertellen hun leden dat ze zich vrijwillig kunnen aanmelden als member bij Quiet. In principe kan iedereen member worden, er is geen bewijs nodig om aan te tonen dat je armoede ervaart. Je hoeft niet via je bankrekening te bewijzen dat je arm bent. Bovendien geven wij nooit persoonlijke informatie van onze leden door aan derden, dus je kunt vrij naar ons toekomen. Soms zitten mensen net boven de armoedegrens en zitten ze klem qua financiën. Ze hebben een steuntje in de rug nodig en kunnen dan bij ons aankloppen. Als je bijvoorbeeld een keer naar de kapper wilt of een keer uit eten wilt gaan maar dat niet kunt betalen, dan kun je bij ons terecht.”

Kunt u een voorbeeld geven van zo'n steuntje in de rug?

Willem de Keijzer: “Wij zijn volledig afhankelijk van sponsors die financiële steun bieden en ook hun producten en diensten aanbieden. Zo kan iedereen met een bedrijf iets goeds doen. Een accountant kan bijvoorbeeld pro deo helpen bij iemands financiën, een bakker kan wat brood aanbieden en een kapper kan een knipbeurt verzorgen. Op dit moment zijn we bezig met een inzamelingsactie voor schoenen, omdat er meestal geen geld is voor schoenen. In juni organiseren we een schoenenbeurs genaamd "Assepoester 2.0", waar onze members schoenen kunnen uitkiezen. Voor meer informatie kun je terecht op onze website (https://quiet.nl/assepoester-2-0/)."

Wat zijn enkele van de belangrijkste uitdagingen waarmee mensen die in stille armoede leven worden geconfronteerd, en hoe probeert uw organisatie deze uitdagingen aan te pakken?

Willem de Keijzer: “Mensen die in stille armoede leven, houden zich vaak groot voor de buitenwereld. Van binnen hollen ze echter uit en moeten ze concessies doen, zoals goedkopere boodschappen of het opzeggen van abonnementen. Wij proberen die trots en schaamte te doorbreken en mensen aan te moedigen om hun situatie bespreekbaar te maken.”

Kunt u een voorbeeld geven van een specifiek programma of initiatief dat u heeft opgezet om mensen in stille armoede te ondersteunen?

Willem de Keijzer: “Mensen die in armoede leven, zijn vaak niet ergens geregistreerd en daardoor lastig te bereiken. Vertrouwen speelt een grote rol in onze benadering. Bij ons vinden niet alleen mensen in ernstige financiële problemen ondersteuning, maar ook mensen die met financiële uitdagingen te maken hebben. We proberen hen te ook koppelen aan organisaties die kennis en ondersteuning kunnen bieden.”

Quiet hanteert drie speerpunten: vertellen, verzachten en versterken. Kunt u daar iets meer over vertellen?

Willem de Keijzer: “Bij "vertellen" draait het om de krachtige verhalen van onze members, die vertellen over hun strijd tegen de stroom in. Het is bewonderenswaardig dat zij de schaamte achter zich laten en openlijk vertellen over hun situatie, maar nog belangrijker is de boodschap die zij overbrengen: "Kijk waar ik nu sta, ondanks alles." We delen deze verhalen via onze "armoedeglossy" Quiet 500, presentaties, nieuwsbrieven, lezingen, onze website, sociale media en artikelen en reportages in samenwerking met relevante media.

Bij "verzachten" proberen we geluksmomentjes te creëren. We vragen lokale sponsors, veelal ondernemers, om een kleine inspanning of tijd te investeren, zodat we mensen in armoedesituaties kunnen laten zien dat ze gezien worden en begrip krijgen voor hun problemen. Via ons digitale platform bieden we een gevarieerd scala aan diensten, producten en verwennerijen aan onze Quiet-members, variërend van gratis fietsreparaties tot kaartjes voor evenementen, van een etentje tot een kinderfeestje.

Bij “versterken”: Voor mensen die leven in armoede ligt een sociaal isolement op de loer. Met alle gevolgen van dien: als je er niet meer bij hoort, is het een stuk moeilijker je talenten te ontwikkelen en je zelfvertrouwen op peil te houden. Door vertrouwen te geven en initiatieven te ondersteunen zien we keer op keer verrassende resultaten. Zo worden veel activiteiten door member-vrijwilligers gerund. Die ervaringen sterken hen om eventuele vervolgstappen te zetten: probleemaanpak, gerichte persoonlijke ontwikkeling, scholing of betaald werk.”

Welke rol zou De Maatschappij kunnen spelen om jullie te ondersteunen?

Willem de Keijzer: “Quiet is actief in 13 steden in Nederland en groeit nog steeds. Het is belangrijk dat mensen die het niet zo breed hebben ook gezien worden als onderdeel van onze maatschappij. De Maatschappij kan hierbij een rol spelen door bekendheid te creëren voor Quiet en het belang van het ondersteunen van mensen in stille armoede te benadrukken. Leden van De Maatschappij kunnen zich ook persoonlijk inzetten voor onze organisatie. Als iemand geïnteresseerd is, kan diegene contact met mij opnemen en dan koppel ik ze aan een Quiet-regio bij hen in de buurt. Iedereen kan bijdragen, ongeacht het beroep dat je uitoefent. Accountants, restauranthouders, bakkers, enzovoort, iedereen kan op zijn of haar manier helpen en maatschappelijke impact maken.”

Welke langetermijndoelen heeft uw organisatie om mensen die in stille armoede leven te ondersteunen?

Willem de Keijzer: “Ons langetermijndoel is dat Quiet een bekend begrip wordt in de stad en dat mensen in armoede ons goed kunnen vinden. We willen ook dat sponsoren ons makkelijk kunnen bereiken, zodat we gezamenlijk de Bredase gemeenschap kunnen ondersteunen. Bredase bedrijven helpen Bredase mensen, dat is ons streven.”

Tot slot, wat motiveert u persoonlijk om voorzitter van dit goede doel te zijn en u in te zetten voor mensen die in stille armoede leven?

Willem de Keijzer: “Twee jaar geleden heb ik mijn bedrijf verkocht, De Keyzer Zekerheid en ben ik Adviseur bij de nieuwe eigenaar, Quintes. Toen ik nadacht over wat ik leuk vond om te doen, realiseerde ik me dat ik graag pionier en me graag inzet voor de maatschappij. Afgelopen zomer kwam ik een advertentie tegen waarin stond dat Quiet Breda op zoek was naar een projectleider met een netwerk. Het was voor mij een perfecte match. Als projectleider van Quiet Breda kan ik mijn passie voor pionieren combineren met het helpen van mensen die in stille armoede leven. Het geeft me voldoening om te zien hoe we impact maken en mensen nieuwe kansen bieden.

Als De Maatschappij ondersteunen wij goede doelen die een positieve impact hebben op de maatschappij. Quiet is daar een prachtig voorbeeld van, en ik ben dankbaar dat ik de mogelijkheid heb om hier mijn bijdrage aan te leveren.”

Quiet Breda
Veilingkade 7 Breda
06-13601756

breda@quiet.nl

Wil je bijdragen aan Quiet buiten de regio van Breda?
Neem een kijkje op 
https://quiet.nl/

Contactgegevens De Keyzer Zekerheid
Telefoonnummer:
 (076) 5333 555
E-mail: info@dekeyzer.nl

 

Jessica Eland bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden