Terugblik Museum aan het Vrijthof, Jimmy Nelson: Homage to Humanity

Blijkbaar was het een goede keuze, het lunchbezoek aan het Museum aan het Vrijthof in Maastricht. Een 'ouderwetse' opkomst van ruim 25 deelnemers gaf aan dat er grote interesse was voor Jimmy Nelsons expositie. In zijn inleiding vertelde directeur Erik de Jong waarom het museum zich tegenwoordig als fotomuseum presenteert. In die niche van slechts enkele musea in Nederland, die zich puur op fotografie richten, heeft het museum meer kans zich te omderscheiden. Dringende noodzaak voor dit museum dat het zonder overheidssteun moet zien te rooien. De tentoonstelling met werken van Jimmy Nelson is direct een schot in de roos. De, zelfs internationale, aandacht zorgt voor ongekende bezoekersaantallen van zo'n 600 per dag. De tentoonstelling loopt door tot en met Tefaf 2020.

De middag begon met een prima lunch in het fraaie Grand Café van het museum. Daarna gaf voorzitter Luc Winants een inleiding, waarbij hij nogmaals de aandacht vestigde op de wens van het bestuur om met de leden in gesprek te gaan over de toekomst van ons departement. Tijdens of na de Algemene Ledenvergadering die voor 12 december in de agenda staat wil het bestuur hier uitvoerig met u allen over in conclaaf. Die ALV traditiegetrouw gevolgd door ons afsluitende diner wordt dit jaar niet in Valkenburg gehouden. Om een van de drie O's te onderstrepen, in dit geval die van Onderwijs, vindt de bijeenkomst plaats in het kasteel van de Hotelschool in Maastricht.
Nadere informatie volgt.

Luc Winants wordt, zoals u waarschijnlijk weet, de nieuwe burgemeester van Venray. Binnen het bestuur wordt nagedacht wie hem zal gaan opvolgen als voorzitter van ons departement. Luc nodigde ons alvast uit hem in zijn nieuwe gemeente te bezoeken.

Na de beide inleidingen hebben we uitvoerig genoten van de indrukwekkende tentoonstelling. Met behulp van een Jimmy Nelson app was van iedere foto aanvullende info te verkrijgen, zoals video-opnames die lieten zien hoe de foto's tot stand zijn gekomen. Jimmy Nelson heeft zichzelf als opdracht gegeven wereldwijd culturen in beeld te brengen... voordat ze verdwijnen. Een tentoonstelling om nog een keer te bezoeken.

Op het eind van ons bezoek maakte Erik de Jong nog melding van een fund raising . Een van de leden gaf direct gehoor aan zijn oproep en kocht een van de 5 typisch Maastrichtse portretten van fotograaf Hans Rietveld.

In uw agenda: 
12 december ALV en eindejaarsdiner in Kasteel Bethlehem, Hotelschool Maastricht.
Meld u aan per E-mail: zuidlimburg@de-maatschappij.info

   
    

Departement Zuid-Limburg


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden