Stichting Wereldwijd, veel effect door praktisch denken én doen!

Het was wederom een warme dag bij ons bezoek aan de Stichting Wereldwijd in Eckelrade. In zijn welkomstwoord benadrukte onze voorzitter dat het bestuur Het Departement een impuls wil geven. Het is van belang dat de drie O's goed vertegenwoordigd worden en ook dat er meer input vanuit de leden komt. Het bestuur zal e.e.a. tijdens ALV nader bespreken.

De Stichting Wereldwijd zet zich al 35 jaar in voor vluchtelingen. De instroom van vluchtelingen is inmiddels een permanent proces. Luc Winants is coördinator vluchtelingenopvang voor de provincie Limburg en pleit voor meer investeringen in integratie. Nederland heeft arbeidskrachten nodig, vluchtelingen kunnen hierin een rol spelen. Dit vergt wel een grote inzet van allen. Behalve statushouders wegwijs maken en hun grote gezinnen huisvesten moet ook de terugkeer voor bepaalde asielzoekers goed geregeld worden.

De Stichting Wereldwijd begeleidt vluchtelingen en geeft scholing. Terugkeerders worden opgeleid zodat ze een nieuw bestaan kunnen opbouwen in hun land van herkomst. Statushouders krijgen taalonderwijs en de kans een vak te leren waar ze werk mee kunnen vinden. Er zijn veel instanties die zich inzetten voor vluchtelingen, Stichting Wereldwijd zet zich in voor degenen die buiten de boot dreigen te vallen omdat ze niet binnen de reguliere hulp passen. Dankzij veel vrijwilligers en een kleine overheidssubsidie kunnen de mensen hier zelf aan hun toekomst werken. Een mooi voorbeeld is de gereedschapskist die terugkeerders meekrijgen, zodat ze bij aankomst gelijk aan de slag kunnen. Zelfs voor de inklaring wordt gezorgd, zodoende komt de kist op de juiste plaats terecht. Het werk dat de Stichting Wereldwijd verricht wordt tot ver buiten onze landsgrenzen gewaardeerd. Indrukwekkend hoe vrijwilligers en vluchtelingen samen een toekomst uitstippelen en realiseren. 
  
  

Het bestuur rekent op uw aanwezigheid!

Op 22 oktober lunchbijeenkomst Museum aan het Vrijthof
Op 12 december ALV en eindejaarsdiner in Valkenburg
Meld u aan per E-mail: zuidlimburg@de-maatschappij.info

 

Departement Zuid-Limburg


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden