Sociale Impact in de Spotlight: De Social Impact Award van de Hoeksche Waard

In de dynamische wereld van ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid in de Hoeksche Waard, speelt de Social Impact Award (SIA) een cruciale rol in het erkennen van personen die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan de regio. Deze prestigieuze prijs, geïnitieerd door het Departement Hoeksche Waard van De Maatschappij voor Handel en Nijverheid, belicht de inspanningen van individuen die de sociaal-economische, sociaal-culturele, en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling in de regio aanzienlijk bevorderen.

Een Unieke Onderscheiding

Jack de Leeuw, voorzitter van het Departement, legt uit dat de aanleiding voor de oprichting van de SIA voortkwam uit de noodzaak om een prijs te ontwikkelen die nauwer aansluit bij de unieke samenwerkingsverbanden binnen de Hoeksche Waard. Dit resulteerde in een onderscheiding die elke twee jaar wordt uitgereikt aan personen die, vaak achter de schermen, significante sociale impact realiseren.

Een opmerkelijk aspect van de SIA is de benadering van de nominatieprocedure: er worden geen genomineerden vooraf bekendgemaakt, waarmee het concept van 'verliezen' wordt geëlimineerd. Enkel de winnaar wordt in de schijnwerpers gezet, een aanpak die de intrinsieke waarde van de bijdragen benadrukt.

Inspirerende Winnaars

De impact van de award wordt belichaamd door de laureaten. De eerste winnaar, Trix van Os, transformeerde een verpleeg- en zorginstelling tot een levendig centrum dat essentieel is voor het dorpsleven in Numansdorp en Oud-Beijerland. Haar baanbrekende aanpak leidde tot een tijdelijk verscherpt toezicht, maar uiteindelijk werd erkend dat haar methoden ten goede komen aan de cliënten.

De tweede editie kende een unieke wending: twee winnaars werden gekroond vanwege hun uitzonderlijke en diverse bijdragen. Willy Spaan, voor haar onvermoeibare inzet voor het behoud van de historie en identiteit van de Hoeksche Waard, en Eelse Bies, die met zijn initiatieven de aandacht voor cultuur in de regio significant verhoogde.

Een Platform voor Erkenning

De SIA viert niet alleen de winnaars, maar biedt ook een platform om hun prestaties en de meetbare impact van hun werk te delen. Van het bevorderen van integrale benaderingen tot het vergroten van de budgetten voor cultuur, de prijs onderstreept de diverse manieren waarop de laureaten bijdragen aan de ontwikkeling van de Hoeksche Waard.

Toekomstige Ambities

Terwijl de SIA zich blijft richten op het eren van individuele bijdragen die de regio ten goede komen, staat de deur open voor ondernemers die significante, onbetaalde activiteiten ontplooien ten behoeve van de Hoeksche Waard. Hoewel de prijs een breed scala aan inspanningen erkent, blijft de essentie gericht op het vieren van de persoonlijke toewijding en impact van de winnaars.

Een Ode aan de Onzichtbare Helden

De Social Impact Award staat symbool voor de onzichtbare helden van de Hoeksche Waard, die vaak zonder enige verwachting van erkenning, aanzienlijke bijdragen leveren aan de gemeenschap. Het is een erkenning die niet alleen de winnaars eert, maar ook inspireert en motiveert, en een levendige herinnering is aan de kracht van individuele inzet voor gemeenschappelijke vooruitgang.

Jessica Eland bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden