Ruud en Addie van Departement Drenthe: "Het oudste netwerk van Nederland helpen zich verder te ontwikkelen"

Deze keer maken we kennis met niet één, maar twee leden van De Maatschappij: Ruud Vriese en Addie Rutgers. Beiden bestuurslid van Departement Drenthe. Ze hebben een aanstekelijke ambitie om het oudste netwerk van Nederland te helpen zich verder te ontwikkelen. Geen eenvoudige opdracht, want er is veel concurrentie. 
Hun boodschap: “Wij moeten hard aan de slag met het verjongen van De Maatschappij. Het is van belang relevant te worden voor aanstormende talenten uit de drie O’s (Overheid, Onderwijs en Ondernemers), die zich willen inzetten voor een betere maatschappij.” Ruud en Addie doen een oproep aan het landelijk bestuur om dit op te nemen in de strategische plannen. 


Wat waren jullie beweegredenen om je aan te sluiten bij De Maatschappij?

Ruud: “Ik ben sinds 2018 aangesloten bij het netwerk. Ik werkte toen als zzp-er en gaf veel communicatie trainingen aan jonge, hoog opgeleide technische professionals. Op het oog een mooi vertrekpunt voor het werven van nieuwe, jonge leden. Het bleek lastiger dan gedacht om hen te overtuigen van de meerwaarde van De Maatschappij.”

Wat doen jullie er nu aan om jongeren aan te laten haken?

“Wij zien dat veel jongeren het moeilijk hebben in onze snel veranderende samenleving. Een samenleving waarin milieu en klimaat vaak de dupe zijn van onze handelsdrift. Dat moet anders. Samen willen wij op zoek gaan naar een aansluiting met de duurzame economie. Daar willen wij ons netwerk voor inzetten. Hoe, dat gaan we het komende jaar onderzoeken. Dit is namelijk het eerste jaar waarin wij als bestuur samenwerken met met Groningen en Friesland om ons netwerk te versterken. Wat ons helpt, is dat wij een vertegenwoordiger van het onderwijs in ons bestuur hebben: Robert Dreier van NHL Stenden Hogeschool", aldus Addie.

Ruud vult aan: “We hebben onlangs een leuk event gehad bij Astron, het Nederlandse onderzoeksinstituut dat ontdekkingen in de radiosterrenkunde mogelijk maakt. Daaruit kwam de interessante vraag hoe we de jeugd nu de ruimte geven om zich te laten ontwikkelen. Hier pakken wij op door. We hebben een event in de maak op het TT circuit over de toekomst van mobiliteit in samenwerking met het Drenthe College. Drenthe College werkt veel samen met het NHL Stenden. We nodigen de studenten uit om aan te haken bij dit event en zo kennis te maken met onze club.”

Addie stelt: “Aandachtspunt is de betaalbaarheid van ons lidmaatschap voor studenten. Nu betalen ze 60 euro per jaar voor een lidmaatschap bij De Maatschappij. Dat kan een drempel zijn om lid te worden. We denken er over om de studenten een flexibel abonnement te gaan aanbieden. Ander punt van aandacht is de communicatie van De Maatschappij richting de studenten: ook dat kan een stuk beter. De manier waarop wij ons nu profileren op bijvoorbeeld de website is niet meer van deze tijd.”

Addie vervolgd: “De afgelopen tijd zijn we druk geweest met de ontwikkeling van een jaarplan voor de evenementen voor onze leden. Dat is klaar. Nu moet er een concreet plan komen om nieuwe leden te trekken. Dat is niet eenvoudig, want er is veel concurrentie. Er zijn in onze omgeving diverse groene initiatieven gekomen, waar veel jongeren bij betrokken zijn. Daar moeten wij als De Maatschappij bij aanhaken. We hebben het er ook over gehad om de drie O’s aan te vullen met een vierde O: Ons, de gewone burgers.”

Waarom zou de vierde O er bij moeten komen volgens jullie?

Addie: “Overheden schieten vaak tekort als het gaat om participatie. Rijk, Provincie en Gemeente informeren wel, maar mensen écht samenbrengen doen ze niet. Ambtenaren hebben hun concepten al lang klaar. Natuurbescherming is belangrijk, woningbouw moet door, maar de handel is de doorslaggevende factor. Ik vind dat de bevolking (‘Ons’) meer betrokken moet raken. Je mag nu alleen op een informatie bijeenkomst komen en aanhoren, meer niet.”

Hoe wil je als De Maatschappij daarin een rol spelen?

Addie: "Onze voorzitter Rikus Jager is burgemeester gemeente Westerveld. We willen politieke bestuurders meer bewust maken dat ze zaken als de SDG’s (Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties) moeten gaan uitvoeren."

Ruud vult aan: “In het strategie document van het landelijk bestuur staat dat wij in het verleden als De Maatschappij een adviserende rol hadden richting politiek en overheid. We zouden opnieuw met ideeën en voorstellen kunnen komen om te komen tot een betere samenwerking. Daar spelen jongeren een belangrijke rol in, want het gaat ook om hun wereld. Daarom willen we zo graag jongeren aantrekken, als klankbord voor de regio.”

Wat maakt De Maatschappij daar zo goed in om dat te doen?

Addie: “Bestuurders van de departementen moeten alle belangen kunnen wegen. Als je als overheid met werkgevers- of werknemersorganisatie om de tafel gaat, krijg je een eenzijdig beeld. Wij als De Maatschappij kunnen de brug bouwen in onze adviezen richting overheid. Wij zien De Maatschappij als bruggenbouwer.

Zijn meerdere besturen daar nu bezig?

Addie: “Nog niet voldoende vind ik. Ik denk dat het daarom belangrijk is dat het hoofdbestuur met concrete plannen komt om onze unieke waarden als De Maatschappij beter uit te dragen.” Ruud: “Wij zijn eigenlijk in afwachting van de visie van het hoofdbestuur op de vraag waar De Maatschappij voor staat: wie willen wij zijn?

Wat wordt de focus voor de komende jaren?

Het wachten is op dit document. Ik heb daar wel vertrouwen in dat die visie op de toekomst snel komt. Tot die tijd gaan wij gedreven verder met onze groei-ambitie, met jongeren aan ons te binden. O ja, het zou wel fijn zijn als meer van onze bestaande leden aanhaken bij onze bijeenkomsten. We doen niet voor niets ons best om leuke events te organiseren. Neem introducees mee! Ik ben blij met de mensen die komen, maar participeer ook mee. Geef aan als er dingen zijn die aangepast moeten worden, dan pakken wij dat uiteraard op.” 

Om de unieke waarden van De Maatschappij uit te dragen is afgelopen november het plan van aanpak strategie op de ALV vastgesteld. Hierin is omschreven hoe de strategie voor de komende jaren vorm gegeven wordt. Eén van de pijlers is Inhoud, waarbij we concrete thema’s benoemen om uit te dragen waar De Maatschappij voor staat en focus aan te brengen. Ook gaan we aan de slag met de Structuur van de vereniging. Op 25 mei staan twee workshops gepland met departementen om dit uit te werken.

Daarnaast is in de strategie aandacht voor Communicatie en Partnerschappen. In dit laatste thema gaan we op zoek naar nieuwe partnerschappen, maar halen ook oude aan. Zo is recent contact gelegd met Nyenrode en de Jaarbeurs om samenwerking te onderzoeken. Ook is opnieuw contact gelegd met het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).

 

Jessica Eland bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden