Notulen Bijzondere Ledenvergadering

Beste departementsleden, 

Vorig jaar in september is aan u gevraagd om uw mening te geven over wat voor u de meerwaarde is om lid te zijn van De Maatschappij, departement Noordwest Veluwe en Flevoland. 

Onderliggende reden is dat het bestuur constateerde dat een groeiend aantal leden zelden of niet naar de bijeenkomsten komt. Wij wilden samen met u in beeld brengen wat hiervoor de reden(en) is (zijn). De resultatie van deze enquête leest u hier. De resultaten geven naar ons inzicht een zorgwekkend beeld over het bestaansrecht van ons departement. Kort samengevat komt het erop neer dat het programma als te weinig van toegevoegde waarde wordt gezien in combinatie met het ontbreken van relevante leden die in het verleden wel aanwezig waren. 

Wij zijn op 20 maart jl. hierover in gesprek gegaan, tijdens een lunchbijeenkomst met onze leden. U leest hier de notulen van deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Bestuursleden departement Noordwest Veluwe en Flevoland

Departement NW Veluwe en Flevoland


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden