Maatschappijspeld voor erelid dr. Jan Huyen

Traditioneel vond de ALV en het eindejaarsdiner in Hotel Voncken plaats. Dit jaar was het diner extra feestelijk omdat ons lid Jan Huynen tot erelid van De Maatschappij werd benoemd. Voorzitter Luc Winants roemde in zijn speech Jans grote inzet voor nieuwe ontwikkelingen en zijn lange staat van dienst. Daarna spelde hij Jan, met hulp van diens echtgenote Marjan, een fraaie  Maatschappijspeld op met inscriptie 'dr. dr. Jan Huyen' (Jan verdedigde onlangs met succes zijn tweede proefschrift). In een gezellige en ontspannen sfeer werd er getoast op hun gezondheid.
  
In de ALV stelde voorzitter Luc Winants, Ingrid Fourrier voor als nieuw bestuurslid voor. Jos Kusters moet vanwege zijn drukke werkzaamheden helaas zijn bestuursfunctie neerleggen. Tijdens de terugblik op de bijeenkomsten van afgelopen jaar werd opgemerkt dat dynamische activiteiten de voorkeur hebben. Van de leden die de bijeenkomsten bijwoonden zijn overigens veel positieve reacties ontvangen. Na de terugblik 2018 werd het voorlopige programma 2019 gepresenteerd dat begint in maart met een bijeenkomst rond de verkiezingen voor Provinciale Staten. De voorzitter sprak de hoop uit dat alle moeite en tijd die er in de organisatie wordt gestoken tot een hogere opkomst zal leiden in 2019. Penningmeester Léon Rulkens schetste kort de, gezonde, financiële situatie van ons Departement. De vergadering ging akkoord met alle voorstellen waarna het aperitief in de bar het meer gezellige deel van de avond inleidde.
  
Na het aperitief in de lounge werd gedineerd in de sfeervolle zaal. In een goede ambiance werd genoten van een uitstekend vijfgangen menu. 

Het bestuur wenst alle leden mooie feestdagen en een gezond en gelukkig 2019!

Departement Zuid-Limburg


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden