Jaarthema 2017 - 2018: 'Robotisering in de maatschappij'

Robotisering in de maatschappij
Wat betekent de toenemende robotisering, digitalisering en automatisering voor de maatschappij in de toekomst? Wat betekent het voor de manier waarop organisaties en het onderwijs zijn ingericht? Wat betekent het voor de economie? En vooral, wat betekent het voor ons als samenleving?
Wij realiseren ons dat wij met dit thema veel expertises op een grote hoop gooien. Maar dit brede maatschappelijke en economische onderwerp verdient onze speciale aandacht. Gaat door verregaande technologische ontwikkelingen de relatie tussen arbeid en inkomen verdwijnen? Of zijn zij juist een zegen en zorgen ze voor een toename van ‘menselijke waardigheid’ in het werk en geeft dit een boost aan de ‘sociale innovatie’? De technologische innovatie en de veranderingen die ze teweeg brengt, gaan steeds sneller en het lijkt erop dat politieke en maatschappelijke reacties maar traag reageren.

 ‘Ik werk met mensen, niet met robots.
  Een robot-cao? Het moet niet gekker worden!
  Robots werken, mensen leven. Maar kunnen we samenleven?
  Creativiteit en klantgerichtheid kan je niet programmeren. Of toch wel?
  Hoezo; ‘robots maken ons menselijker’?

          Wat gaat er gebeuren als robots slimmer worden dan mensen?
          Komt er een robotloonbelasting?
          Leidt robotisering tot invoering van basisinkomen?
          Tijd voor meer vrouwen in de roboticaindustrie!
          Robotisering en werkgelegenheid gaan hand in hand.
          Is er juiste aansluiting van Onderwijs en Arbeidsmarkt?
          De robot is een slaaf en dat moet zo blijven.
          Van wie is de data in de robot?
          Intelligente robots zullen de mens in een identiteitscrisis storten.’

Dit soort stellingen geven ons jaarthema 'Robotisering in de maatschappij' een prachtig kader. Een thema waar wij met u graag de discussie over aan gaan.  Want de maatschappelijke discussie rondom robotisering en automatisering maakt heel wat los. 
De ‘4e industriële revolutie’, de tijd van robots, zelfsturende voertuigen en artificial intelligence is in aantocht en wie weet wat daardoor allemaal veranderd. Eén ding weten we wel: robots geven ons de kans om ons leven te verrijken. Robots nemen taken over die wij makkelijk kunnen en willen missen waardoor wij meer oog krijgen voor de maatschappij om ons heen. Dit vraagt om aanpassingsvermogen van mensen en maatschappij.

Robots en werk 
Het blijft een precaire discussie, die vaak uitsluitend gevoerd wordt in de context van werken en het bedrijfsleven. Daarbij wordt vaak vergeten dat robots niet alleen invloed hebben op het bedrijfsleven, maar op de hele maatschappij. Want wat gaat er gebeuren als computers slimmer worden dan mensen? 

Volgens het World Economic Forum, is 35% van de vaardigheden die we nu nodig hebben in ons werk over vijf jaar niet langer relevant. Denk aan goed kunnen onderhandelen en flexibel zijn. De vierde industriële revolutie zal ervoor zorgen dat fysieke, digitale en biologische werelden met elkaar versmelten. De tijd van robots, zelfsturende voertuigen en artificial intelligentie is in aantocht en daarmee zal er veel veranderen in ons leven. En dat is niet alleen angstig maar biedt ook veel kansen. Vooral om te innoveren op hoe wij werken en leven. 

Aftrap met Saskia Nijs
Sinds haar studie  aan de Universiteit van Amsterdam heeft Saskia Nijs gewerkt in verschillende technologiebedrijven. Tijdens haar werk bij Microsoft stond ze aan de wieg van de overgang naar Het Nieuwe Werken en ontwikkelde een leiderschapsprogramma over hoe te managen in de 21e eeuw. In alles wat zij doet staat de wijze waarop we ons beter kunnen organiseren centraal met behulp van technologie. Hoe kunnen werkgevers en managers het potentieel van de medewerkers beter tot zijn recht te laten komen. Met de technologie als de ondersteunend middel, kunnen we zoveel meer met ons menselijke vaardigheden doen in de manier waarop we werken, wonen, communiceren, leren en plezier hebben. Organisaties moeten de juiste balans tussen technologie en emoties vinden en zich daarom anders organiseren. Met haar kennis en ervaring onderzoekt, adviseert en ondersteunt Nijs veel CEO's, eigenaren, managers en werknemers in hun zoektocht om te innoveren in de manier waarop ze hun bedrijven organiseren in deze nieuwe wereld.
 

Departement NW Veluwe en Flevoland


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden