HOE HERACLES ALMELO BEDRIJVEN, ONDERWIJS EN OVERHEID BINDT

Op woensdag 3 juli bezochten de jonge tak van de Maatschappij departement Twente en de leden van het Young Twenteboard Heracles Almelo. Heracles Almelo is een club die niet alleen supporters wil  binden vanwege clubliefde. De Almelose club wil ook bedrijven, onderwijs en overheid binden vanwege de liefde voor een leefbare regio. Binden is niet alleen strategisch samenwerken maar ook samen projectmatig werken. Het innovatie-initiatief is het middel, een voetbalclub de facilitator.  

Gezamenlijke vraagstukken
In gesprek ontdekte Wouter van den Berg, commercieel manager van Heracles Almelo, dat bedrijven, onderwijs en overheid last ondervinden van dezelfde problemen. Een sprekend voorbeeld is het vertrek van studenten (braindrain) wat merkbaar is voor bedrijven die nieuw personeel zoeken. Vaak weten de studenten onvoldoende van de regio leert de ervaring. Zo kunnen veel studenten slechts twee tot drie regionale bedrijven noemen waar ze een Twentse start op de arbeidsmarkt zouden kunnen maken. Ook is er onvoldoende bekendheid met Twente als leefomgeving. Natuurlijk is wonen in Twente totaal anders dan wonen in Utrecht, Rotterdam of Amsterdam. Toch is de andere kwaliteit van leven onderbelicht voor wegtrekkende, maar ook voor potentiële nieuwe studenten van buiten Twente.  

Schaal en karakter
Bedrijven, onderwijs en overheid hebben allen raakvlak met vraagstukken zoals deze en werken hier samen intensief aan. Dit doen zij bijvoorbeeld op de schaal van de regionale economie met een strategisch karakter (Agenda voor Twente). In gesprek met bedrijven, onderwijs en overheid merkte Heracles Almelo dat veel organisaties elkaars beleidsplannen en vraagstukken op individuele schaal echter onvoldoende kennen. De club merkt dat deze samenwerkende organisaties behoefte hebben om gezamenlijk te werken aan onderliggende vraagstukken van deze strategische vraagstukken. Ook is er behoefte individueel te werken aan onderzoeksprojecten met een operationeel en tactisch karakter. In de wetenschap dat Heracles Almelo innovatie als kernwaarde heeft en voetbal bindt besloot de club de handen ineen te slaan met deze bedrijven, vertegenwoordigers van onderwijs en overheid. De club beoogt het met het innovatie-initiatief een duurzame en intensieve samenwerking te faciliteren.   

Activiteitenkalender
Het innovatie-initiatief, met als hart een skybox in het stadion, staat het komende seizoen als ontmoetingsplaats in het teken van een activiteitenkalender, gekoppeld aan sessies over regionale vraagstukken. Een kalender die gevuld wordt door de deelnemende partijen zoals de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, ROC van Twente, Urenco, VDL en de gemeente Almelo. Op de kalender staan thematische sessies, bijvoorbeeld over ‘de werknemer van de toekomst’. Op wedstrijddagen heeft het innovatie-initiatief een aanvullend inhoudelijk programma.  

Onderzoeksprojecten
Buiten de activiteitenkalender om is het mogelijk individuele vraagstukken als onderzoeksproject voor te leggen aan de deelnemers, onderzoekers en studenten. Samen werken zij vanaf de zomer in Erve Asito aan de eerste concrete producten en leggen zij sterkere verbindingen onder leiding van innovatiemanager Ivar Hageman. Studenten en onderzoeksgroepen als practoraten en lectoraten worden zo verbonden aan het bedrijfsleven. Zij hebben met hun frisse blik een belangrijke rol in de innovatiekracht van de samenwerking. De eerste projecten zijn inmiddels geselecteerd, Heracles Almelo brengt zelf ook een project in.

Waarde of commercieel belang?
De club merkt dat steeds meer bedrijven en organisaties interesse tonen in het innovatie-initiatief waarbij regionale vraagstukken worden opgepakt. Heracles Almelo wil er voor de regio zijn en nodigt binnenkort alle burgemeesters uit de regio uit voor het innovatie-initiatief. Het innovatie-initiatief is na maatschappelijke initiatieven van veel clubs op buurt- en wijkniveau een nieuwe stap in de publieke waarde van voetbalclubs. Op de vraag of Heracles Almelo dit uit commercieel oogpunt doet geven Van den Berg en Hageman aan dat alles op elkaar doorwerkt. “Heracles Almelo heeft net als bedrijven, onderwijs en overheden een belang in een sterke leefbare en economische regio. Het innovatie-initiatief is hiermee niet uit op commercieel succes maar op een sterkere regio waarvan Heracles Almelo uiteindelijk ook vanzelfsprekend de vruchten plukt”.

Voetbal bindt
Innovatie is als kernwaarde van Heracles Almelo benoemd omdat de club van nature met nieuwe middelen, die anderen nog niet hanteren, een verschil probeert te maken. De club die er ‘vroeg bij’ is met Steve Mokone als eerste Afrikaanse voetballer in Nederland, van kunstgras, virtual reality en de eerste fulltime E-sporter bindt nu ook bedrijven, onderwijs en overheid met het aanpakken van de regionale  uitdagingen. Dat binden is ook de ambitie van De Maatschappij voor Nijverheid en Handel en de Young Twente board. Op het veld van Heracles Almelo werd het bezoek afgesloten met een gezamenlijke groepsfoto op de middencirkel en een ouderwets partijtje. Uitslag 5-4 voor een van de gemengde teams. Heracles Almelo, Niels Getkate, Wouter van den Berg en Ivar Hageman bedankt voor de mooie avond, gastvrijheid en inzicht in de missie en visie van Heracles Almelo.

 

Christel de Maar bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden