De commissie Erfgoed doet een oproep

De commissie is binnen ons ledenbestand op zoek naar leden die hun kennis en kunde willen delen en de commissie verder helpt met de volgende stap.

Gezien de eeuwenoude historie van De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel is dit netwerk schatplichtig aan vorige én volgende generaties. Een onbekend aantal kunstschatten is in de loop van de eeuwen aan de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel geschonken. Deze kunst- en antiekschatten zijn onder meer verkregen door giften en legaten van individuele leden van De Maatschappij. Zij bevinden zich in bruikleen bij diverse musea (Rijksmuseum, Stedelijk Museum) of in eigen beheer (Landelijk Bureau in Rijswijk). De commissie Erfgoed heeft als doel deze bezittingen eenmalig te lokaliseren, inventariseren, documenteren, eventueel (her)taxeren en voor iedereen zichtbaar te maken.

De commissie bestaat uit 5 betrokken leden die zich inzetten om dit voor elkaar te krijgen: Astrid Camp (Landelijk Bestuur), Joloma Bakker, Margaret Dalman,  Annick van der Lof en Willem Peek. Betrokken leden met affiniteit voor ons waardevolle erfgoed, maar niet noodzakelijkerwijs deskundig. Wij zijn er van overtuigd dat er in ons divers ledenbestand mensen zijn die deze betrokkenheid delen of die contacten hebben met de regionale kunst- of antiekwereld die onze commissie kunnen ondersteunen. Ook leden die ervaring hebben met het aanvragen van subsidies of fondsen zijn van harte uitgenodigd te reageren.

Uiteindelijk is het doel een e-catalogus samen te stellen, ingedeeld in historische tijdvakken uit de 18e, 19e en 20e eeuw en deze te publiceren op onze website. Daarvoor zoeken we ook fotografen die de betreffende objecten op een professionele wijze in beeld kunnen brengen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Astrid Camp (landelijk bestuur) op telefoonnummer 06-51577708 of astrid@fidenze.nl.

Wij horen graag van je.

Astrid Camp bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden