Cees Meeuwis nieuw bestuurslid landelijk bestuur

De Maatschappij, dat zijn wij!

In 1998 ging een campagne van SIRE van start over verruwing in omgangsvormen en desinteresse in anderen onder de naam “De maatschappij, dat ben jij”. We zijn intussen 20 jaar verder en het lijkt er niet beter op geworden. De Maatschappij lijkt zich te verdelen in nieuwe zuilen, zuilen die hun eigen gelijk in hun eigen media bevestigd zien en informatie die het eigen gelijk niet bevestigd lijkt als Fake nieuws te worden weggezet. De nuance in het maatschappelijke debat wordt overschreeuwd door eendimensionale bijdragen en het poldermodel komt langzaam maar zeker onder water te staan.

Zo niet in onze Maatschappij, organisatie van verbinding, koppelbaas van de academische wereld, de overheid en het ondernemerschap. Wij spreken met elkaar, wij denken met elkaar en wij zien de uitdagingen waar wij als samenleving voor staan de komende jaren.

Wij zijn de Maatschappij en wij zien en willen weten wat er te doen is, welke uitdagingen we moeten overwinnen en wij weten met wie we dat moeten bespreken. Samen vooruit, samen de nuance zien, samen de onmogelijkheden en mogelijkheden van de veranderende wereld om ons heen bezien en daar wat van vinden.

Kunstmatige Intelligentie, het Internet of Things, de energietransitie, een veranderend ondernemers playing field en arbeidsmarkt zetten alles wat we nu snappen op zijn kop. Wij maken de agenda, wij geven inzicht, wij stellen vragen en wij helpen onze maatschappij verder. Niet door in ons eigen gelijk te staan maar door gebruik makend van onze diversiteit oplossingen te zien en te agenderen. De Maatschappij helpt hen en ons verder.

Als ondernemer en politicus ga ik ons daarbij ondersteunen. De Maatschappij als platform waar deskundigheid, inzichten, passie en legitimiteit zijn samengebonden en georganiseerd. Het netwerk der netwerken dat ons land verder gaat helpen, niet vanuit ons eigen gelijk maar vanuit wat ons bindt.  

De Maatschappij, dat zijn Wij!

Doe jij met me mee?  laat het me weten op cees@orange-mills.com

Cees Meeuwis

Cees Meeuwis bekijk profiel


2 Reacties

Een krachtige bespiegeling van de hedendaagse glijdende schaal van polarisatie; dank daarvoor Cees!. Laten we als Maatschappij inderdaad onze waarden bewaken en uitdragen, namelijk datgene wat ons bindt!

I couldn't agree more Cees! Suc6

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden