Brecht van Schendel: Mijn toekomstdroom is dat alle kinderen in Nederland dezelfde kansen krijgen.

In dit interview maken we kennis met Brecht Van Schendel, lid van Departement Eemland en directeur-bestuurder van Stichting Petje af Nederland. Een stichting waar we ons als De Maatschappij nauw bij verbonden voelen. Zij laten zien wat je kunt bereiken door overheid, onderwijs en ondernemers bij elkaar te brengen. Hoe zij dat doen en wat jij kunt doen om deze stichting te helpen lees je in dit artikel! 

Waarom is kansengelijkheid bij kinderen zo belangrijk? 

Brecht vertelt: “Niet alle kinderen in Nederland krijgen voldoende kansen hun talenten en mogelijkheden te ontdekken waardoor hun kansen voor de toekomst kleiner zijn. Door corona en de oorlog in de Oekraïne zijn de verschillen tussen de mogelijkheden die kinderen krijgen nog groter geworden. Wij zetten ons al 16 jaar in voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Bij Petje af vergroten we de wereld van kinderen en komen zij in aanraking met verschillende werkvelden en rolmodellen. Ze krijgen inzicht in hun drijfveren en interesses en ontwikkelen nieuwe vaardigheden.

Sommige kinderen leven in kwetsbare situaties, waarbij de school niet altijd kan ondersteunen. Dan springen wij bij. Ons programma is daarom ook aanvullend op het onderwijs. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat kansenongelijkheid voornamelijk buiten schooltijd ontstaat”. 

Hoe bereiken jullie deze kinderen? 

Brecht: “Wij zijn een landelijke organisatie waarbij het programma lokaal wordt uitgevoerd. Het bestuur dat verantwoordelijk is voor de lokale uitvoering bestaat uit leden van de gouden driehoek: Onderwijs, Overheid en Ondernemers. 

Een lokale Petje af-vestiging start bijna altijd door lokale initiatiefnemers.
Iemand, of een (maatschappelijke) organisatie die op de één of andere manier kennis hebben genomen van onze stichting, dit initiatief omarmen en dit in hun gemeente of op hun school willen opzetten. Deze initiatiefnemers ondersteunen wij stapsgewijs in het opzetten van een lokale vestiging door hen te helpen bij een draagvlakanalyse, het oprichten van de stichting en het implementeren van het Petje af-programma.” 

Ze vervolgt: “Kinderen kunnen zichzelf aanmelden voor het programma. Dit is niet niks. Ze sluiten (in overleg met hun ouders) een contract waarbij ze zich voor 30 dagen, buiten schooltijden, committeren aan het programma.” 

Kan je wat meer vertellen over de inhoud van het programma voor de kinderen? 

De kinderen doorlopen 7 blokken van 4 dagen. 

Dag 1: De gastspreker vertelt over zijn of haar beroep
Dag 2: De kinderen gaan op bedrijfsbezoek
Dag 3: De kinderen geven zelf een presentatie over wat ze hebben geleerd aan hun ouders
Dag 4: We sluiten het blok af en vullen de dag speelser in, bijvoorbeeld met een uitje naar het museum

Het doel is dat kinderen inzicht krijgen in wat zij leuk vinden, waar hun talenten liggen en wat er allemaal mogelijk is in de wereld. Doordat zij nieuwe vaardigheden ontwikkelen, krijgen zij ook meer zelfvertrouwen. Het bijzondere van Petje af ten opzichte van andere initiatieven is dat het een heel intensief programma is dat altijd buiten schooltijd (op zondag en/of door de week) plaatsvindt. 

Wat kunnen leden van De Maatschappij doen om jullie te steunen? 

Wij zijn voor de uitvoering van ons programma afhankelijk van vrijwilligers, fondsen en giften van bedrijven. Je kan naast financiële steun, bijvoorbeeld een bijdrage leveren als gastspreker, begeleider op de groep of door deel te nemen in een lokaal bestuur. Wij zijn ook altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen met bedrijven en geholpen als je Petje af bij geïnteresseerden onder de aandacht brengt. Samen creëren we de kansen die nodig zijn voor de kinderen! 

Draag jij daaraan bij? 

Geef deze post dan een like, comment en repost deze op je tijdlijn. 

Hoe meer zichtbaarheid aan dit prachtige programma hoe beter. De noodzaak om kinderen uit deze doelgroep extra te helpen is groter dan ooit! Dank je wel voor je steun! 

Contactgegevens:

Brecht van Schendel (directeur-bestuurder)
Brecht.vanschendel@petjeaf.nl
088 330 11 12

Jessica Eland bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden