Blue battery for green energy


Jan Huynen, al meer dan 50 jaar lid van departement Zuid-Limburg, zal donderdag 20 september a.s. aan de universiteit Utrecht promoveren tot Doctor in de Geo-wetenschappen. Het onderwerp van zijn dissertatie is vandaag de dag actueler dan ooit. Jan is er stellig van overtuigd dat een waterkrachtcentrale diep in de Limburgse bodem een black-out voorkomt als alle windmolens stilstaan.

De energiebuffer waar Jan voor pleit maakt gebruik van waterkracht. De bodem onder Limburg is stevig genoeg om een ondergronds waterreservoir op 1,4 km diepte in een homogene laag hardsteen aan te leggen. Bovengronds wordt een meer van 50ha aangelegd als tweede reservoir.

Als het ’s-nachts hard waait wordt het water uit de ondergrondse reservoirs in het bovengrondse meer gepompt. Is er energie nodig dan wordt het water uit het bovengrondse meer via een generator teruggevoerd naar het 1,4km diepe reservoir.

De op deze wijze opgewekte energie, kan zo’n 125 duizend huishoudens een week lang van stroom voorzien. De bouw kost €1,8 miljard en vergt een bouwtijd van 6 jaar. Jan zijn kostenbatenanalyse toont aan dat vanaf 2030 deze oplossing rendabel is.

Promoveren is naast succesvol ondernemen niet ongebruikelijk voor Jan Huynen. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw schreef hij al een dissertatie over “Trends in Trade Fairs” waarmee hij in 1973 zijn eerste doctors-graad (in de Sociale Wetenschappen) verwierf.

Als initiatiefnemer en oprichter destijds van het MECC Maastricht en de kunst- en antiekbeurs TEFAF, levert hij nu 45 jaar later, wederom (mede gelet op zijn leeftijd) een huzarenstuk af.

Departement Zuid-Limburg


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden