25 juni 2020: Webinar “Van Arnhems initiatief naar perspectief!”

Op 25 juni 2020 organiseerde De Maatschappij departement Arnhem voor het eerst een digitale activiteit. Door de coronamaatregelen kon er helaas geen ‘live’ bijeenkomst worden georganiseerd, maar dit bleek voor de programmacommissie juist een trigger om buiten de gebaande paden te denken. Wat tegelijkertijd ook het onderwerp van het webinar goed samenvat: creatieve Arnhemse initiatieven die in tijden van crisis zijn ontstaan en die ons perspectief bieden voor de toekomst.

Na de ontvangst door voorzitter Karlijn Bakker en een warm welkom door onze wethouder Jan van Dellen, zoomden we met zo’n dertig leden en belangstellenden in op drie lokale initiatieven. Hoe zijn ze tot stand gekomen? Hoe hebben ze op meerdere fronten maatschappelijke waarde toegevoegd? Wat leren we ervan? En wat kunnen wij doen om deze initiatieven ook na de coronacrisis te laten voortduren?

Paul Roessen, directeur/bestuurder Rijnstad en partner in Voor Elkaar in Arnhem, vertelde gedreven over de start van Voor Elkaar in Arnhem, een initiatief dat is ontstaan tijdens de coronacrisis. Onder de noemer ‘onder druk wordt alles vloeibaar’, hebben ze met de verschillende welzijnsorganisaties (Rijnstad, SWOA, MVT) binnen enkele dagen dit platform opgericht. Het biedt één ‘voordeur’ zodat Arnhemmers die zich vrijwillig willen inzetten voor hulpbehoevenden en Arnhemmers die hulp nodig hebben eenvoudig met elkaar in contact kunnen komen. Roessen vertelt geboeid hoe vraag en aanbod zich tijdens de crisis hebben ontwikkeld en tot nieuwe inzichten hebben geleid. Na de coronacrisis wil Voor Elkaar in Arnhem haar werkzaamheden voortzetten én uitbreiden door ook op andere terreinen de samenwerkingen aan te gaan, zoals op het gebied van financieel preventieve producten.

Dick van der Meer, voorzitter van de Stichting Leergeld, vervolgde met zijn verhaal over Stichting Leergeld. Stichting Leergeld bestaat dit jaar twintig jaar en biedt in regio Arnhem (financiële) hulp aan kinderen van 4 tot 18 jaar en hun families die op of onder de armoedegrens leven. Tijdens de coronacrisis heeft Stichting Leergeld 650 laptops verstrekt aan kinderen die op deze manier digitaal onderwijs konden blijven volgen. En na de coronacrisis wil Stichting Leergeld zich – samen met de gemeente Arnhem – (onder andere) inzetten om leerachterstanden bij kinderen uit minderbedeelde gezinnen aan te pakken. Van der Meer vertelde hoe deze hulp tijdens de crisis ertoe heeft geleid dat de ontvangende gezinnen zich gezien en gehoord voelden en dat bij leerkrachten, schoolbesturen en de overheid de problematiek in deze gezinnen zichtbaarder is geworden.

En tot slot nam Fleur Bakker, directeur van de Mondmaskerfabriek, ons mee in het succes van de Mondmaskerfabriek. De Mondmaskerfabriek is tijdens de coronacrisis ontstaan als een ‘wild idee’ van vier ondernemers Jaap Stelwagen, Johan Blom, Naz Kawan en Fleur Bakker. Met hulp van onder andere Phillips, een vriend uit China, en haar zus, die als piloot werkzaam was op vluchten van en naar China, heeft Fleur met haar team eerst eind maart filtermateriaal laten aanleveren.  Ze kregen de smaak te pakken en bleken toen in staat om  machines naar Nederland te laten overvliegen. In april 2020 is ze gestart met het maken van (medische) mondmaskers. Daarvoor heeft ze inmiddels een contract met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen van het ministerie van VWS. De werkzaamheden in de fabriek worden voornamelijk door statushouders verricht. Daarnaast opent ze in juli 2020 een restaurant in het Sonsbeekpark, waar tevens voornamelijk statushouders werkzaam zullen zijn. Met haar bijdrage hebben we een indrukwekkende invulling gezien van ‘ondernemen met een sociaal gezicht’.

Bij alle drie de bijdragen bleek het grote belang van netwerken en dat er van daaruit, relatief snel, geweldige initiatieven in werking gezet kunnen worden. Het is het mooi dat we als netwerkorganisatie De Maatschappij dit voor het voetlicht konden brengen.

Jan van Dellen vatte in zijn welkom ons gevoel over deze inspirerende initiatieven perfect samen: “Ik vind het belangrijk om te melden dat ik echt een trotse wethouder ben om wat hier in deze crisistijd allemaal gebeurt met de bedrijven. Bedrijven die helpen elkaar, en ook door deze moeilijke tijd. (…) Daar ben ik ontzettend trots op!”.

Mocht je het webinar hebben gemist (of het gewoon nog een keer willen terugkijken), een opname van het webinar tref je aan middels deze link.

    

Departement Arnhem


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden