Terug naar verslagleggingen

Bijeenkomst 21 januari 2019: jaarvergadering, lezing en diner

Met veel dankbaarheid kijken we allereerst terug op 2018: voor wat betreft De Maatschappij West-Brabant bovenal op de vele mooie bijeenkomsten die we hebben mogen bijwonen op bijzondere locaties met inspirerende sprekers. Ook kijken we – nu al – terug op een jaarvergadering die weliswaar niet buitengewoon druk bezocht was (28 aanwezige leden) maar waarbij wel zeer nuttige input door de leden werd geleverd op onder meer de vraag naar de toekomstige invulling van bijeenkomsten, zowel qua inhoud als qua tijdstippen.

Na die toch niet al te lange zit, was het tijd om in beweging te komen en wel onder de bezielende leiding van John Dierx, lector bij Avans voor het lectoraat Leven Lang in Beweging. John nam ons eerst duizenden jaren terug in de tijd, toen bewegen nog bittere noodzaak was bij het jagen op een prooi of het vluchten voor gevaar. Ook de oude Grieken wisten dat bewegen nuttig was en zij combineerden dat met onderwijs, gegeven in de zuilengalerijen, omdat beweging een gunstig effect op de leercurve had.

Vele jaren later is er ook wetenschappelijk bewijs voor de positieve werking van bewegen op het brein. Beweging helpt depressies tegen te gaan en werkt door verbranding van suikers eveneens tegen diabetes type 2. Al na 20 minuten wandelen is het brein actiever en de mens productiever, met een beter werkend geheugen en probleemoplossend vermogen.

Omgekeerd laat het gebrek aan beweging zich ook gevoelen. Met name hoger opgeleiden hebben vaak een fysiek inactief beroep en brengen gemiddeld wel 10 uur per dag zittend door. Leerprestaties op scholen lopen al 20 jaar terug, door de focus op cognitie en de afgenomen aandacht voor sport- en bewegingslessen.

In het nieuwe jaar is één van de meest gehoorde goede voornemens: meer bewegen. John bracht dit voor ons direct in de praktijk door ons uit onze stoel te laten opstaan, oefeningen te doen en door de zaal te lopen, naar een “hoek” waar ons goede voornemen was opgehangen. Om zo’n voornemen op te volgen moet gedragsverandering plaatsvinden. John gaf ons het nuttige advies hierin niet te radicaal te werk te gaan: kies één verandering, want je kunt je energie voor verandering niet verdelen, zoek steun (bij vrienden, familie of collega’s) en beloon jezelf voor behaalde doelen. Timing is ook belangrijk; begin niet vandaag maar zorg dat je je kan voorbereiden.

En volgens John is het belangrijkste: zorg dat je er plezier in hebt.

Dat plezier wensen we onze leden van harte toe, of het nu is bij het behalen van de gestelde doelen – zowel zakelijk als privé – of in het bijwonen van de bijeenkomsten van De Maatschappij in 2019. Tot snel ziens!
  

Diane Moretbekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden