FoodXDrenthe

FoodXDrenthe organiseert: De week van het Nederlandse Voedsel 7 t/m 13 oktober 2019.

Wat eten we vandaag? Dagelijks zijn we allemaal bezig met ons voedsel, meestal gaat het daarbij over smaak of voedingswaarde. Veel minder vaak gaat het over de herkomst van ons voedsel.
We importeren voedsel van over de hele wereld en veel kinderen hebben geen idee meer van seizoensgroenten. Om mensen hiervan meer bewust te maken organiseren we De week van het Nederlandse voedsel.
Gedurende deze week dagen we iedereen, dus ook u, uit om zo veel mogelijk Nederlandse ingrediënten te gebruiken. Lukt het u om een week lang voedsel te eten van onze eigen Nederlandse bodem?
Door ook in uw werk meer aandacht geven aan de herkomst van het voedsel kunt u ook andere mensen motiveren om hierover na te denken.
Doet u met ons mee?

Hoe kan ik meedoen?
Meedoen kan op uw eigen manier. Door aanwezig te zijn op 1 van de activiteiten die georganiseerd worden, door zelf onze recepten te proberen en uw ervaringen hierover te delen, door in uw restaurant een Nederlands menu op de kaart te zetten of door de Nederlandse producten in uw winkel extra aan te prijzen tijdens de week van het Nederlands Voedsel.
Aanmelden hoeft niet. Het mag wel!
Wanneer u zich aanmeldt dan vermelden wij u als deelnemer in onze communicatie-uitingen.

Aanmelden:
organisatie          : FoodXDrenthe.nl
contactpersoon   : Wija Koers
mail                    : info@wija.nl
telefoon              : 0592-459380              

Wanneer?
De week van het Nederlandse voedsel is van 7 t/m 13 oktober 2019

Programma: voor zover nu bekend er komt nog veel meer:
Opening door gedeputeerde van Provincie Drenthe dhr. Henk Jumelet
datum           : 05 oktober
tijd                : 15.30 uur
locatie           : Bakkerij Pots Rolde www. www.echtebakkerpots.nl
aanmelden : info@wija.nl

Wat eten we vanavond?
In antwoord op deze vraag zijn zorg en agrarisch onlosmakelijk verbonden.
De transitie van conveniënce voeding naar eerlijk en duurzame voeding is een weerbarstig proces. Elly neemt ons mee in haar visie naar gezond en lekker eten en drinken voor de cliënten van Interzorg. Liefst haalt ze de producten zo dicht mogelijk bij huis in samenwerking met de Agrariërs in de directe omgeving.
datum     : 07 oktober
tijd          : 20.00 uur
locatie     : Interzorg www.interzorg.nl
wie         : Elly van der Woude Interzorg
aanmelden : info@wija.nl

Schoollunch Doel waar komt je eten vandaan?
Waar komt je eten vandaan?.
Aanvullend voor de bovenbouw: Wat doet jouw eten met de wereld. We vertalen het thema in voetstappen die nodig zijn om jouw eten in jouw bord te krijgen.
datum     : 10 oktober
tijd          : 12.00 uur
locatie     : Kindcentrum Driemaster. www.kindcentrum-driemaster.nl
aanmelden : info@wija.nl

2 leuke recepten om zelf te maken.
Dagelijks presteren we 2 recepten met Nederlandse ingredienten, we nodigen iedereen uit om deze recepten te maken en de resultaten daarvan met ons te delen.
datum       : 7 t/m 13 oktober 2019
tijd           : gedurende de dag
locatie      : onze website en social media via boerburgertweet twitter.com/Boerburgertweet
aanmelden: info@wija.nl

meer informatie en ons actuele programma vindt u op:
www.foodxdrenthe.nl  en www.deweekvanhetnederlandsevoedsel.nl

Achtergrond
Loesje ¨Waarom slepen met producten van ver als we ze zelf kunnen produceren?¨

Door Nederlands Voedsel te eten besparen we veel transport, steunen we onze Nederlandse voedselproducenten en dus onze Nederlandse economie, hebben we meer zicht op de wijze waarop dit is geproduceerd én geven we onszelf daarin een stem.
Nederlands voedsel wordt geproduceerd volgens hoge normen van voedselveiligheid en dierenwelzijn. Ondanks dat de eisen voor onze Nederlandse productie zo streng zijn mogen producten uit andere landen, geproduceerd met minder strenge eisen, wel gewoon in Nederland verkocht worden. U hebt hierin dus zelf een keus als consument.

De week van het Nederlandse Voedsel valt binnen de Dutch Food Week.  www.dutchfoodweek.nl
Tijdens de Dutch Food Week delen partijen uit de foodsector uit heel Nelderland hun enthousiasme, kennis en kunde met de samenleving. Er zijn dus allerlei bedrijven die u kunt bezoeken gedurende deze week om meer te leren over hoe ons Nederlandse Voedsel wordt geproduceerd.
FoodXDrenhte.nl heeft dit initiatief opgepakt en vertaalt naar Drenthe. We delen onze ervaringen met de Maatschappij en zodat volgend jaar nog veel departementen De week van Nederlandse voedsel op kunnen nemen in hun programma.

FoodXDrenthe
FoodXDrenthe is een open platform waar voedsel en beleving centraal staan en onder meer wil laten zien dat agrifood­ondernemers in Drenthe bewust bezig zijn met hun producten en hiervoor een eerlijke prijs verdienen.

Stel je voor .... een prachtige locatie, ergens in Noord-Nederland. Bij voorkeur in een groene omgeving. Een locatie die inspireert en boordevol ideeën is. Wat gebeurt er dan? Welnu, deze locatie is een gebied van uitwisseling en ontwikkeling van ideeën. En, allemaal op het gebied van voedsel. Ondernemers, ambtenaren, consumenten en mensen uit het onderwijs: ze komen samen om te brainstormen over een duurzamere voedselproductie, over hoe we in de toekomst genoeg voedsel kunnen voorzien van een groeiende wereldbevolking.

Maar er gebeurt meer. Er zal productie zijn. Innovaties worden getoond. Tests zijn gedaan. Bezoekers, en dan moet je nadenken over burgers, schoolkinderen, managers van grote bedrijven en andere geïnteresseerde mensen, ze lopen allemaal door hen heen en ervaren ze op hun eigen manier hoe voedsel wordt geproduceerd, van land tot land. Ze ervaren een echte FoodXperience! Ze maken kennis met de landbouwsector, net zoals we volgende week zullen doen. Ze kunnen erover nadenken, kunnen met 'de voeten in de klei' staan ??en voedsel oogsten, de dilemma's ervaren en zien welke innovaties er plaatsvinden in de agrarische sector en in de voedingsmiddelenindustrie.

Waar heb ik het over? Ik heb het over een fantastisch FoodXperience Center. Een centrum dat samenwerking tussen de verschillende kennisinstituten stimuleert. Waarbij alle partijen ook iets doen aan innovaties en kennisoverdracht op het gebied van voedselproductie samenkomen. Denk aan de Van Hall Larenstein, andere hogescholen en de agrarische opleidingscentra. Samen kunnen ze nieuwe onderwijsprogramma's ontwikkelen en stimuleren. Scholen kunnen er op excursie zijn. Kinderen kunnen als het ware hun eigen chips van aardappelen bakken die ze uit de grond hebben gehaald. Kortom: geen saaie dag uit, maar een opwindende ervaring in de wereld van eten.

Maar er is nog meer! Het FoodXperience Center dat we in gedachten hebben levert een positieve bijdrage aan het imago van deze regio door alle dingen die daar plaatsvinden. Het moet een dynamisch centrum worden dat een leidende rol speelt op het gebied van gezondheid en voeding.

We zetten Drenthe, en heel Noord-Nederland, op de kaart. Toerisme is van het allergrootste belang in deze regio. Dit is een zeer goed deel van het centrum. Omdat het levendig zal zijn. En zo gaat het bezoekers trekken. Het is een mooie uitdaging.

Wie zijn wij
FoodXDrenthe:
Initiatief groep van De Maatschappij in Drenthe, het vervolg op ons jaarcongres in 2015 met als thema: Geweten van het eten.

FoodXDrenthe is een open platform waar voedsel en beleving centraal staat.
Hoe kunnen we laten zien dat agro-food ondernemers in Drenthe bewust bezig zijn met hun producten en hiervoor een eerlijke prijs verdienen?

-Transparantie voedselketen: van grond tot mond
-Instandhouding cultuurlandschappen
-Bewaren en ondersteunen biodiversiteit
-Versterken van DNA als samenleving: identiteit & uitstraling
-Gezondheid
-Duurzaamheid
-Creëren van meerwaarde
-Agro-Food toerisme (Toscane: landbouw haalt jaarlijks 1 miljard uit agrotoerisme)

Wat doen we?
-van grond tot mond
-van koe naar melk
-van spelt naar de molen / bakkerij / iemand eet dat brood.
Bij de consument is een grote honger aan beleving en educatie met betrekking tot voeding.
Drenthe kan dit geven, met als doelstelling bestaansrecht van onze economische sectoren  Agro en Toerisme verstevigen. In de vorm van een Agro Toerisme Beleving bieden.
          
          
Hoe doen we het?
(Regionale) Voedselketen: begrijpen & beleven, gezond verwennen & genieten
-Via verschillende gemeenten

         
v.l.n.r. Sietske: gemeente Noordenveld, Geke: gemeente Midden Drenthe, Frederik: gemeente Aa en Hunze

Wat willen we bereiken?
-Levendige verbinding
-Agro-food industrie, groot- en detailhandel, horeca, recreatie, scholen
-Doel FoodXDrenthe: is initiëren en faciliteren van deze verdienmodellen.

Maar ook het bestendigen van het bestaansrecht van de agrarische sector bij haar stakeholders zoals: gemeenten / waterschappen / omwonenden.
De natuurlijke band met de omgeving is er niet meer:
** wegvallen Noordenveld tentoonstelling / Westerveld tentoonstelling etc.
** boeren in de plaatselijke besturen van kerk / sport
** iedereen had een boeren DNA boer in de fam.
** door hier naar toe verhuizen van mensen zonder agrarische roots is de natuurlijke binding van de bewoners in dit gebied met haar omgeving verdwenen.

Wat gaan we nu doen:
- Kleinschalig concreet voorbeeld organiseren (met ondernemers die ons initiatief reeds ondersteunen)
- bakkerij Pots
- insektenkwekerij
- EZ vergadering bij alle gemeenten om te kijken of we alvast bij een gemeente mogen beginnen
- Business plan schrijven hiervoor zijn we fondsen nodig, we zijn actief bezig om deze fondsen te werven

Netwerk in kaart gebracht:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FoodXDrenthe in de krant
Onlangs waren wij als FoodXDrenthe te gast op de boerderij van melkveehouder Peter Hilhorst en zijn vrouw Sietske, die zich eveneens als een van de initiatiefnemers bij FoodXDrenthe hebben aangesloten.
FoodXDrenthe ging officieel van start als initiatiefgroep van De Maatschappij. Tijdens deze middag werd er uitgelegd hoe bedrijven en boeren voedsel produceren en kon er worden gevoeld en geproefd. Er was een brede groep genodigden aanwezig waaronder personen van het Agrarisch Jongerencontact en land- en tuinbouworganisatie LTO, EZ-medewerkers van alle gemeenten en vertegenwoordigers van andere organisaties.

De krant Nieuwe Oogst regio Noord heeft hier een artikel over geplaatst. Klik hier om dit artikel te lezen. 


“Pompen spelen opvallende rol in melkveehouderij”
FoodXDrenthe wil een online platform zijn voor voedingsmiddelenbedrijven, samenwerking met kennisinstellingen en overheden bevorderen en de consument bewust maken van de herkomst en productie van voedsel. Klik hier om het volledige artikel te lezen uit de PLOMPNL. 


Melkveehouder Peter Hilhorst en zijn vrouw Sietske, die zich bij FoodXDrenthe heeft aangesloten
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarcongres 2015 "Het geweten van het eten" in Drenthe
In zijn openingswoord zegt Luuc Mannaerts (voorzitter De Maatschappij) dat het congresthema ‘Het geweten van het eten’ heel goed past bij Drenthe, waar de boeren volgens spreker Albert Jan Maat (voorzitter LTO Nederland) ‘saamhorig zijn en een enorme internationale slagkracht hebben’.
Sommigen zijn er zelfs speciaal voor gekomen. Dat Wija Koers, gastvrouw en voorzitster van het departement Drenthe, hieraan haar eigen droom – de oprichting van een FoodXperience Center – koppelt is volgens Mannaerts fantastisch. “Dat voorbeeld laat zien hoe je bepaalde eigen waarden en dromen kunt verbinden aan het bestuurlijke werk voor onze vereniging.
Dat sluit ook perfect aan op het Perspectief voor Nederland dat we nu regionaal en daarna landelijk uitrollen.”

  
   
Lees hier het volledige verslag van het jaarcongres en bekijk de video.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn droom
Al maanden heb ik, Wija Koers initiatiefneemster FoodXDrenthe, een droom. Een droom die vanaf vandaag langzaam werkelijkheid kan worden. Want vandaag hebben we met elkaar een eerste stap gezet. Tja, u vraagt zich natuurlijk af: wat is die droom van Wija? Welke eerste stap hebben we gezet? Ik zal u snel uit de droom helpen, maar eerst neem ik u mee naar mijn droomwereld en daag u uit om samen met mij die droom werkelijkheid te maken.

Stelt u zich eens voor….een mooie locatie, ergens in Drenthe. Liefst in Veenhuizen, in een groene omgeving. Een locatie die inspireert en die bruist van de ideeën. Wat gebeurt daar dan? Welnu, op die locatie staat het bol van de uitwisseling en ontwikkeling van ideeën. En, allemaal op het gebied van voedsel. Ondernemers, ambtenaren, consumenten en mensen uit het onderwijs: ze komen bij elkaar om te brainstormen over een meer duurzame productie van voedsel, over de vraag hoe we in de toekomst kunnen zorgen voor voldoende eten met een groeiende wereldbevolking.
Lees hier verder over de droom van Wija.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden