Actieve leden zijn welkom!

We zijn een vereniging van werkende mensen die elkaar ontmoeten op bijeenkomsten en die samen werken aan onze missie: het stimuleren van een ondernemende samenleving door samenwerking tussen bedrijfsleven, openbaar bestuur en kennisinstellingen. Door bijeen te komen met mensen uit andere organisaties, maatschappelijke vraagstukken te bespreken en elkaar te inspireren, kunnen we innoveren. Niet alleen in ons eigen werk, maar juist ook als lokale gemeenschap. Wilt u hieraan bijdragen? Wordt dan lid.

Als lid maakt u onderdeel uit van een departement, een regionaal netwerk van mensen uit het bedrijfsleven, openbaar bestuur en kennisinstellingen. Departementen organiseren bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en borrels, maar ontmoeten elkaar ook digitaal om ideeën uit te wisselen en maatschappelijke vraagstukken gezamenlijk op te pakken. Omdat De Maatschappij een landelijk netwerk is, bent u als lid ook welkom bij activiteiten van andere departementen. Wilt u horen bij een vereniging die al sinds 1777 maatschappelijke impact heeft vanuit betrokkenheid en onafhankelijkheid? Die met een Jaarcongres in 2015 een nieuw samenwerkingsverband initieert over voedsel, agrisector en levensmiddelenindustrie? Zoals we ook aan de wieg stonden van de Jaarbeurs, Nijenrode en diverse arbitrage-instituten? Wordt dan lid van De Maatschappij voor Nijverheid en Handel. En bouw mee aan Perspectief voor Nederland en jouw regio voor de volgende 235 jaar.

Lidmaatschapsvormen en contributie 2018

Bedrijfslidmaatschap

Het lidmaatschap staat op naam van de organisatie met één contactpersoon. Afhankelijk van het aantal medewerkers van uw organisatie kunnen er kosteloos één, drie of vijf subleden worden aangemaakt. Het sublidmaatschap heeft dezelfde voordelen en mogelijkheden als het standaard lidmaatschap.

De contributie is afhankelijk van het aantal medewerkers van uw organisatie:

Kleine organisatie - € 218

  • +1 gratis sublidmaatschap
  • 0-50 werknemers

Middelgrote organisatie - € 347

  • +3 gratis sublidmaatschappen
  • 50-250 werknemers

Grote organisatie - € 672

  • +5 gratis sublidmaatschappen
  • meer dan 250 werknemers

ZZP-lidmaatschap

Voor ZZP'ers hanteert De Maatschappij het eerste jaar een kennismakingstarief van € 94,- Na een jaar wordt het lidmaatschap omgezet in een ZZP-lidmaatschap van € 182,-

ZZP lidmaatschap - € 182

Persoonlijk lidmaatschap

Bent u niet meer werkzaam? Ook dan kunt u lid worden/blijven. Uw verzoek kunt u mailen naar info@de-maatschappij.nl. De medewerkers van het landelijk bureau zullen er zorg voor dragen dat uw verzoek wordt gezonden aan het bestuur van het betreffende departement. Het bestuur van het departement zal een besluit nemen over uw verzoek. Het tarief voor een persoonlijk lidmaatschap is € 94.

Opzeggen

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen dan dient dit in het kalenderjaar vóór 1 november te geschieden. Opzeggen kan door in te loggen en in uw profiel te kiezen voor uitschrijven. Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar info@de-maatschappij.nl onder vermelding van uw lidnummer.

Pensionering hoeft niet te leiden tot opzegging van uw bedrijfslidmaatschap.

Bij pensionering van het hoofdlid binnen een bedrijfslidmaatschap kan dit lidmaatschap op naam worden gezet van diens opvolger. Voor het gepensioneerde lid kan een persoonlijk lidmaatschap aangemaakt worden om ook betrokken te blijven bij De Maatschappij. Voor meer informatie hierover kunt u telefonisch 070 314 19 40 of via de mail info@de-maatschappij.nl contact opnemen met het landelijk bureau.

Statuten

Klik hier en bekijk de statuten van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

Ledenlijst

Leden van De Maatschappij hebben inzage in het ledenbestand van De Maatschappij. Na inloggen kunt u in het ledenbestand de leden zien van uw departement en van andere departementen. Ook heeft u de mogelijkheid om te zoeken op achternaam, bedrijfsnaam en sector.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden