Koning Willem I Awards en Plaquette 2018

Beste leden,

Volgend jaar mei zullen de Koning Willem 1 Awards en Plaquette weer worden uitgereikt.
Deze awards, de bekroning van het Nederlandse bedrijfsleven, zijn inhoudelijke prijzen, een aanmoediging en voor de plaquette een mogelijke koppeling met internationale prijzen. Ze staan onder andere voor:

  • Belonen van goed en gezond ondernemerschap, tot uitdrukking komend in durf, daadkracht, duurzaamheid en doorzettingsvermogen.
  • Stimuleren van creatief en innovatief ondernemerschap.
  • Versterken van de onderlinge contacten tussen bedrijven.
  • Aandacht voor positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie.

Daarnaast brengt het de bedrijven een scherpe analyse van de eigen identiteit en vooral trots en betrokkenheid van de werknemers en stakeholders.

Maximale exposure voor de betreffende bedrijven door Koninklijke en nationale media aandacht. Bovendien bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten bij internationale handelsmissies.

De Koning Willem I Stichting heeft een bewuste en natuurlijke keuze gemaakt om De Maatschappij te vragen als wervingspartner voor de kandidaten voor de awards. De onafhankelijkheid van ons netwerk, de landelijke dekking en het koninklijke zegel zijn nadrukkelijk argumenten om een succesvolle werving te garanderen.

Wij willen alle leden vragen om te onderzoeken waar in jullie regio bedrijven gevestigd zijn die aan de criteria (durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid en innovatie) voldoen. Dit in samenspraak met uw bestuur. Vervolgens kunt u dit bedrijf bezoeken en enthousiasmeren zich in te schrijven. 

  • Het bedrijf kan het inschrijfformulier vinden op de website van de KW1 Stichting.
  • Om de aanmeldingen van kandidaten via De Maatschappij te monitoren vragen wij jullie de bezochte en geïnteresseerde kandidaten in jullie regio aan mij door te geven via de mail: info@fidenze.nl.
  • De inschrijftermijn verloopt eind van dit jaar, met een mogelijke uitloop naar januari 2018.

In de bijlage vinden jullie de testimonials van vorige winnaars. Leaflets zoals tijdens de ALV uitgereikt, zijn te verkrijgen via het Landelijk Bureau of via Pierre van Aalst (vanaalst@de-maatschappij.nl).

Wij wensen jullie veel succes met deze queeste en hopen op kwalitatieve goede inzendingen. Wij rekenen wederom op jullie!

Hartelijke groet,

Namens het landelijk bestuur,

Astrid Camp
06-51577708

Landelijk Bureau


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden